At ordføreren, rådmannen og kommunaldirektøren for stab og støttetjenester kunne brukt hele året på å dra land og strand rundt for å holde foredrag om økonomistyringa i Rana kommune, er neppe egnet til å berolige de som har barn som sokner til Skonseng skolekrets.

I rådmannens forslag til kommunebudsjett neste år og økonomiplan 2022-2025, trues Skonseng skole med nedleggelse nok en gang. Samtidig legges det opp til at det skal sees nærmere på kretsgrensene på Storforshei, Skonseng, Gruben og Selfors. At dette skaper reaksjoner, bør ikke overraske noen.

Trine Solbu Helland, FAU-leder ved Skonseng skole, kom raskt på banen og forsikrer at de, igjen, er kampklare dersom det skulle vise seg nødvendig. For det er nemlig ikke første gang Skonseng skole trues av nedleggelse. Sist gang var i 2016 forbindelse med den store endringa i skolestrukturen i Rana. Da ble det mobilisert for å beholde skolen. Og da sa kommunepolitikerne klart fra at det ikke var aktuelt å legge den ned.

Nå, fem år etter, skal det bli interessant å se hva de samme politikerne svarer i denne runden. Solbu Helland og flere med henne venter nok spent på det svaret.

For ett er hva administrasjonen ved rådmannen foreslår, noe helt annet er om politikerne er enige i forslagene. Foreløpig har det ikke kommet noen politiske signaler i så måte. Hvilket faktisk er litt underlig, særlig med tanke på at det tør være velkjent for ranapolitikerne hva sterke reaksjoner på skolenedleggelser fører til. Kanskje tør de ikke røre denne problemstillinga før de er helt nødt?

I budsjettforslaget presiseres det at tiltakene utløser behov for grundige konsekvensutredninger. Og tiltakene vi her snakker om er altså ikke bare nedleggelse av barneskolen på Skonseng. Dette inkluderer også å se på kretsgrensene på Storforshei, Gruben og Selfors. Med den opprivende kampen rundt ungdomsskolestrukturen, er det kanskje ikke så rart at politikerne i første runde fullstendig skygger banen.

Selvsagt skjønner både de som bor i Skonseng skolekrets og vi andre at det er en vanskelig balansegang mellom kutt i tjenestene og mobilisering for vekst. Samtidig er vi mange som ikke skjønner at det skal være nødvendig å skape usikkerhet rundt eksistensen til en barneskole og barnehager i en kommune som samtidig på alle fronter posisjonerer seg for en befolkningsvekst på mange tusen.

Det snakkes mye om hvordan vi skal bygge omdømmet til Rana, hvordan vi skal tiltrekke oss kompetent arbeidskraft og hvordan vi skal gjøre oss attraktive for unge mennesker.

Det gjør vi garantert ikke ved å legge ned Skonseng skole. Eller barnehager for den saks skyld.

Så utfordringa til ordføreren får være at han kommer på banen og toner flagg i denne saken. Hvis han da ikke er for opptatt med å reise rundt sammen med rådmannen og fortelle om økonomistyringa i kommunen.