Dette bildet fra Hemnes Marina får styrelederen for HSBF til å reagere