Dette er årets konfirmanter i Hemnes kirke:

Konfirmanter i Hemnes kirke, lørdag 20. mai:

Foran fra venstre: Sverre Nogi Sjåvik, Tim Johannes Reinfjell, kateket Harald

Horgen, sokneprest Hans Christian Haaland, Angelika Kråkstad, Sander Nicolai

Antonsen.

2. rekke: Emilie Fredriksen Bratland, Kristin Risvik Roghell, Tuva Sofie Andersen

Berglund, Marte Skjæran Bøhli, Selma Yibrah Nilsen, Matilde Fagereng

Kristoffersen, Frida Marie Lauvbakk, Linea Majt Rasmussen.

3. rekke: Sondre Rasmussen Pettersen, Preben Andre Wik, Sander Presteng Fridal,

Daniel Nordseth Aasvik, Marius Kvitnes, Mattis Fagereng Kristoffersen, Linas

Emilian Skarsbø.

Bak fra venstre : Lars-Sofus Øines Andreassen, Gustaf Sande Soderkvist, Petter Olaus

Gutvik Røvassmo.

Peter Bustnes Gårdvik var ikke til stede da bildet ble tatt.

Dette er årets konfirmanter i Korgen kirke:

Konfirmanter i Korgen kirke, søndag 28. mai:

Foran fra venstre: Ronja Øverleir Oldernes, Aron Solvang Oksfjellelv, kateket Harald

Horgen, sokneprest Hans Christian Haaland, Olea Evjen-Kristiansen, Christian

Nygård Tustervatn.

2. rekke: Agnes Falmår, Tuva Rekve Røsvassbukt, Adrian Roghell Ellingsen, Cleff

Jhandrei Røilid, Fanny Tverå, Mia Moen, Vilde Augusta Tverå, Heidelin Ånonli.

Thoresen.

Bakerste rekke : Elias Lenningsvik, Matias Boldermo Johnsen, Johanne

Gunnhildsdatter Petersen-Øverleir , Jaran Mathias Trettbakk.

Dette er årets konfirmanter i Blekvassli kirke:

Konfirmanter i Bleikvassli kirke, lørdag 3. juni:

Foran : Konfirmantene Sandra Valen Oksfjellelv, Marius Forsmo Sørli.

Bak : Harald Horgen, Hans Christian Haaland.