I en pressemelding opplyser Rana kommune om det som skal skje til årets nasjonaldag.

- Til nå er det bare tre skoler som er påmeldt til årets 17. mai-arrangement. Rana kommune har i et brev, send ut 25. februar, bedt om at man melder inn hvilke skoler, lag og foreninger som skal delta i folketoget kl. 16.00 fra Ranahallen til Rådhusplassen. Fristen for påmelding er satt til mandag 25. april.

I samme brev har man bedt skolene om å sende inn informasjon om lokale arrangementer:

#Detaljert lokalt program med klokkeslett

#Ruten til det lokale 17. mai-toget

#Antall barn ved skolen

#Kontonummer hvor kommunen kan sende inn støtte til det lokale arrangementer

Informasjon om det lokale programmet og påmelding til folketoget kan sendes på e-post til: postmottak@rana.kommune.no

Når Rana kommune får informasjon om de lokale arrangementene vil dette bli tatt inn i en felles annonsering i Rana Blad og Rana NO, samt på kommunens hjemmesider.

I forbindelse med 17.mai-feiringen er det tradisjon for salutt i enkelte skolekretser. Vi ber om at saluttene koordineres og avfyres presis kl. 07.00.

Ny rute for folketoget

På grunn av at nedre del av Kirkegata er stengt blir ruta for folketoget litt endret.

Første del går som før, fra Ranahallen til Øvre idrettsvei, Nordlandsveien, Lars Meyersgate, Jernbanegata til rundkjøringen i Kirkegata. I stedet for å gå videre oppover Kirkegata blir den nye ruta O. T. Olsens gata til rundkjøringen i ved Sørlandsveien. Deretter opp Sørlandsveien til Kirkegata, og videre som den tidligere ruta til Kajalundveien og til Rådhusplassen.