Fra 1. juli blir det gratis å ta ferge på 17 strekninger i Nordland. Det blir gratis for både kjøretøy og passasjerer.

– De fleste har nok fått med seg denne endringen, men Nordland fylkesting har nå formelt vedtatt at alle strekninger som har færre enn hundre tusen passasjerer årlig, skal være gratis i Nordland. 17 fergestrekninger blir dermed gratis fra 1. juli, sier fylkesråd for transport og infrastruktur, Monika Sande, og fortsetter:

– Også øyene i flerkantsamband som har færre enn 100 000 passasjerer blir gratis. I tillegg vil vi etablere en ordning som gjør det gratis for kjøretøy på sambandene Stokmarknes – Innlandet og Bindalsbassenget, to bilførende hurtigbåtsamband. På disse to sambandene betaler man imidlertid for passasjerer, ettersom dette er hurtigbåtsamband.

I pressemeldingen fra Nordland fylkeskommune legger Sande vekt på at det er ventet stort trykk på fergene i sommer. Ikke bare grunnet at fergene blir gratis, men også fordi det er utfordringer knyttet til flytrafikken samt utfordringer knyttet til passleveranser, noe som trolig vil medføre økt trafikk på fergene.

– Eksempelvis kan man jo anta at det på sambandene over Vestfjorden vil kunne bli økt press over Skutvik, nettopp fordi denne reisen er gratis, mens de andre sambandene ikke er det. De reisende som må med ei ferje på et gitt klokkeslett må rett og slett møte opp i god tid. Det er ikke mulig å forhåndsbestille tur med fylkesferjene våre, uttaler Sande, og fortsetter:

– Vi har økt kapasiteten så mye som mulig for sommersesongen, og har satt inn ekstra materiell som er tilgjengelig. Så får vi be de reisende om tålmodighet dersom det oppstår kø og ventetid. Nordlandskysten er uansett et bra sted å bruke ferien.

Dette er fergestrekningene som blir gratis fra 1. juli av:


Horn - Igerøy

Tjøtta - Forvik

Jektvik - Kilboghamn

Stokkvågen - Onøy - Sleneset - Lovund

Nesna - Nesnaøyene

Svolvær - Skrova - Skutvik

Ørnes - Vassdalsvik - Meløysund - Bolga - Støtt

Sund - Horsdal - Sørarnøy

Nordnesøy - Kilboghamn (Rødyøysambandet)

Igerøy - Tjøtta

Mosjøen - Hundåla

Stokkvågen - Træna

Digermulen - Finnvik

Søvik - Austbø - Brasøy

Sandnessjøen – Løkta

Vandve – Solfjellsjøen

Brønnøysund - Sauren