Det framgår i en fersk undersøkelse om foreldres bekymringer gjennomført av Norstat for Frende Forsikring, skriver forsikringsselskapet i en pressemelding.

– 44 prosent av de spurte foreldrene er urolig for barnets psykiske helse. Det er noe vi må ta på alvor, sier rådgivende lege i Frende Forsikring, Helge Skjerven.

Koronakommisjonen slo i april fast at myndighetene ikke klarte å fange opp sårbare barn under pandemien.

– Mange har trengt psykisk oppfølging fra profesjonelle siden mars 2020. Mange har blitt isolert fra skole og studier, eller mistet jobben og har slitt med å komme seg tilbake til arbeidslivet. Resultatet kan bli uførhet og vi er urolige for utviklingen. Vi har aldri hatt flere skader meldt på uføreforsikring og barne- og ungdomsforsikring enn det siste året, sier Skjerven.

Bekymret for at barnet og ungdommen

Slik svarer foreldre om bekymringene sine i en fersk undersøkelse Norstat har gjort for Frende Forsikring:

  1. Sliter med psykisk helse – 44 prosent
  2. Skal bli utsatt for en ulykke – 42 prosent
  3. Blir mobbet – 35 prosent
  4. Er ensom – 34 prosent
  5. Er for lite i aktivitet – 32 prosent
  6. Blir syk – 27 prosent
  7. Henger med feil folk – 26 prosent
  8. Bruker mobilen for mye – 25 prosent
  9. Gamer for mye – 20 prosent
  10. Har for høyt fravær – 7 prosent

Kilde: Frende Forsikring

Jobb er viktig for psyken

Statsminister Jonas Gahr Støre snakket om viktigheten av å få flere unge ut i arbeidslivet i sin 1. mai-tale.

– Jobb er svært viktig for psykisk helse. Å ha en jobb å gå til med kollegaer og en mening med hverdagen er essensielt for den mentale helsen vår, sier Frende-legen.

Stadig flere unge blir uføre

NAV definerer unge uføre som aldersgruppen 18 til 29 år. Ved utgangen av mars 2022 var det 21.600 unge uføre i Norge. Det er en økning på 2,8 prosent det siste året. Tallene kommer fra den nyeste kvartalsstatistikken til NAV.

– Andelen unge uføre har aldri vært høyere enn nå. Det er gruppen 25–29 år som har økt mest siste året, sier Skjerven.

På ett år har det blitt 580 nye unge uføretrygdede i Norge.

– Det er mer enn 11 unge mennesker hver eneste uke, sier Skjerven.

– Høyst reelle bekymringer

At psykiske lidelser er en viktig årsak til uførhet blant unge bekreftes i den nevnte kvartalsstatistikken. Den viser til at «den viktigste faktoren bak denne veksten er en stadig økende uføretrygding av 18-åringer, noe som ser ut til å skyldes flere barn og unge med psykiske lidelser».

Noe tilskrives også endringer i regelverk, helse og demografi de siste 30 årene, samt at Tidsbegrenset uføretrygd ble innført i 2004 og utsettelsen av tidspunktet for når uføretrygd innvilges.

– Foreldres bekymringer er høyst reelle og velbegrunnet. Samfunnet må fange opp de mange som faller utenfor skole og jobb gjennom lavterskeltilbud og individuell oppfølging, mener lege Helge Skjerven i Frende.