Gå til sidens hovedinnhold

Dette er fullstendig ubegripelig. Og imens opplever kreftpasienter ei umenneskelig belastning med å måtte stå i operasjonskø

Kunne Helse Nord med et pennestrøk fjerne denne typen kirurgi, må de like raskt kunne tilbakeføre den til Helgelandssykehuset Mo i Rana. På styremøtet i neste uke for eksempel. Det ville gjort inntrykk. Det ville gjenopprettet noe av tilliten til helseforetaket. Og det ville vært til det beste for pasientene, skriver sjefredaktør Marit Ulriksen i Ukeslutt.

Ukeslutt

Tusenvis av frammøtte. Tusenvis av underskrifter. Hvis ikke dette gjør inntrykk, skjønner jeg ingenting. Selv har jeg vitnet de siste ukers enorme engasjement rundt sykehuset vårt fra Spania, for endelig har jeg fått anledning til å ta en lenge planlagt tur. Et opphold som faktisk over flere år måtte utsettes, og som aldri ble slik den opprinnelig var tenkt, fordi mannen min ble syk og døde av tarmkreft.

Særlig fordi jeg selv, som pårørende, har inngående kjennskap til hva det vil si å stå i en krevende kreftsykdomssituasjon, lar jeg meg både berøre og imponere over den innsatsen engasjerte ranværinger legger for dagen for sykehuset vårt.

Det gjelder de som drar i gang underskriftsaksjoner. Det gjelder de som drar i gang innsamlingsaksjoner. Det gjelder de som drar i gang protestaksjoner. Og ikke minst gjelder det de som gjennom Rana Blad stiller opp med sine sterke historier knytta til den famøse flyttinga av tarmkrefoperasjonene fra Helgelandssykehuset til Nordlandssykehuset.

Den må være gjort av stein som ikke lar seg berøre av å lese om Fred Allan Jakobsen som nylig fikk vite at han har tarmkreft. Fordi det ikke er kapasitet til å operere alle i denne pasientgruppa fra Helgeland innen fristene pakkeforløp anbefaler, vet han ikke når han kan få den ondartede svulsten ut av kroppen.

Les også

Fred Allan fra Rana har kreft i tykktarmen som krever kjapp operasjon, men må vente: – Hvorfor må jeg leve med usikkerhet og redsel når jeg kunne blitt operert på få dager på Mo?

Den må være gjort av stein som ikke lar seg berøre av å lese om Ragnhild Storvoll som måtte gjennom to operasjoner fordi kirurgen på sykehuset på Mo ikke hadde lov å operere ut kreftsvulsten hennes.

Les også

Ragnhild måtte opereres akutt for tarmslyng, men kreftsvulsten som da ble oppdaget hadde ikke kirurgen i Rana lov til å fjerne: – Det var litt stusselig å bli sendt hjem med kreft i magen

Den må være gjort av stein som ikke lar seg berøre av å lese om Unni Rølvåg Strand som måtte vente 38 dager på tarmkreftoperasjon i Bodø i stedet for 14 som anbefalt, og som tenkte at nå er livet over.

Les også

Unni fra Rana måtte vente 38 dager på tarmkreftoperasjon i Bodø i stedet for 14 som anbefalt: – Jeg tenkte, nå er livet over

En av våre viktigste oppgaver som lokalt mediehus er å bidra til å få fram historier som disse i lyset. Å vise hva som er konsekvensene av vedtak som fattes, er viktig.

At lengre behandlingstid kom til å bli konsekvensen av å nekte Helgelandssykehuset Mo i Rana å gjennomføre tarmkreftoperasjoner, er innlysende.

Det er også innlysende at behandlingstida dermed ikke bare øker for pasienter som sokner til sykehuset i Rana. Det må den nødvendigvis gjøre for øvrige pasienter i Helgelandssykehuset, samt i Nordlandssykehuset.

Vi har trukket fram sterke historier fra ranværinger som står i en tøff sykdomssituasjon, og som er fortvilte over lang og unødvendig ventetid, men dette rammer mye bredere.

Det blir hevdet at engasjementet, eller «kampen/bråket» som enkelte ynder å kalle dette, rundt flyttinga av tarmkreftkirurgien er et ledd i Ranas plan for å snu om på vedtaket om framtidas Helgelandssykehus.

Til det er det å si, at det ikke foreligger noen slik plan. Verken fra Rana kommune, Rana Blad eller Ranas innbyggere.

Vi har siden daværende helseminister Bent Høie (H) i januar 2020 slo fast at det skal være to akuttsykehus på Helgeland, støttet dette. Men når hodeløse vedtak i Helse Nord underveis går ut over pasienttrygghet og pasientsikkerhet, ja så må ingen undres over at det sies ifra, verken fra ordføreren, redaktøren eller fra tusenvis av opprørte innbyggere.

Nå skal det sies at Helse Nord, med direktør Cecilie Daae i spissen gang på gang forsikrer at det ikke er noe problem at kreftsyke pasienter venter litt ekstra. At det ikke har noe å si for prognosen deres. En slik respons er så arrogant, at jeg knapt har ord.

Les også

Slik svarer Helse Nord Fred Allan og kreftpasienter fra Helgeland: – De fleste av de pasientene som ikke får behandling innen anbefalt frist, venter få dager ut over det som er anbefalt. Dermed er det lite risiko for at det har betydning for prognosen

Kan jeg anbefale at Daae på egen hånd tar seg en prat med for eksempel Fred Allan Jakobsen? På den måten kan hun få nærmere kjennskap til hva avgjørelsen hennes om å stanse tarmkreftoperasjonene ved sykehuset i Mo i Rana faktisk betyr for en kreftpasient.

Men Helse Nord-direktøren er kanskje mer bekvem med heller å svare kommunestyrer rundt om, mens hun har en harrang av rådgivere rundt seg?

Da Daae og Helse Nord for ett år siden i hurtigtogsfart stengte tarmkreftkirurgien ved Helgelandssykehuset, ble det oppgitt at dette var til pasientenes beste og Nordlandssykehuset hadde kapasitet til å ta imot tarmkreftpasienter fra Helgeland. Det har vist seg ikke å stemme. Er det rart at folk tar til gatene?

– Overføring av tarmkreftoperasjonene til Nordlandssykehuset har utfordret operasjonskapasiteten mer enn forutsatt før beslutningen, skriver Daae selv i statusoppdateringa til sitt eget styre som har møte i neste uke.

Nei du sier ikke det?

Les også

Helse Nords Cecilie Daae: – Flytting av tarmkreftkirurgi til Nordlandssykehuset har utfordret kapasiteten mer enn forutsatt. Det har vært uttrykt betydelig frustrasjon om ventetid

Nylig er det kommet fram at Helgelandssykehuset har kompetansen, folkene og utstyret som skal til for å operere tarmkreft. Men de vil vente på Helsetilsynets endelige rapport.

Dette er fullstendig ubegripelig. Og imens opplever kreftpasienter ei umenneskelig belastning med å måtte stå i operasjonskø.

Kunne Helse Nord med et pennestrøk fjerne denne typen kirurgi, må de like raskt kunne tilbakeføre den til Helgelandssykehuset Mo i Rana. På styremøtet i neste uke for eksempel.

Det ville gjort inntrykk. Det ville gjenopprettet noe av tilliten til helseforetaket. Og det ville vært til det beste for pasientene.

Kommentarer til denne saken