Her er listen over hvem som skal representere de ulike partiene i Nesna kommune.

Arbeiderpartiet:

 1. Hanne Davidsen (1960)
 2. Jan-Erik Paulsen (1951)
 3. Sandra Elisabeth Hammer Bjørge (1987)
 4. Oddbjørn Paulsen (1980)
 5. Anne Mette Bjørnvik Rosø (1965)
 6. Marius Meisfjord Jøsevold (1975)
 7. Dan Harald Danielsen (1984)

Fremskrittspartiet:

 1. Heidi Hvidsten (1971)

Borgerlig fellesliste:

 1. Arnold Einar Sjøteig (1961)
 2. Anne Sofie Moe (1959)
 3. Tom Storrø (1966)

Senterpartiet:

 1. Rebekka Bruin Ødegaard (1986)
 2. John Harald Svaleng Bustnes (1986)
 3. Sindre Remman (1990)

SV- Sosialistisk Venstreparti

 1. Kristian Sivertsen (1986)
 2. Jenny Myklebust (1988)
 3. Hallvard Andre Kjelen (1977)

Les også: