Lar det seg gjøre å fange all fisk som vandrer opp ei stor elv, for så å sortere ut én art? Eksperter vurderer ulike fangstmetoder i løpet av 2022, skriver Miljødirektoratet.

I den nasjonale handlingsplanen mot pukkellaks anbefales det å etablere fiskefeller for levende fangst av all fisk som vandrer opp ei elv.

Målet er å sluse atlantisk laks, sjøørret og sjørøye skånsomt opp elva, mens pukkellaksen tas ut. Fellene skal settes opp så langt ned i vassdraget som mulig.

Avhengig av størrelsen på elva, brukes det ulike metoder for fangst.

– Vi leter fortsatt etter gode løsninger for de største vassdragene. Det omfatter blant annet Tana og Alta i Finnmark og flere elver i Troms, som for eksempel Reisa, sier Ellen Hambro, direktør for Miljødirektoratet.

I de minste vassdragene fungerer ifølge Miljødirektoratet enkle og billige feller godt. I middels store vassdrag egner det seg bedre med spilefeller i stål eller flyteristfeller.

Tidligere i vår skrev Rana Blad at pukkellaksen har lyktes med gytinga i en rekke elver fra Rana til Øst-Finnmark, og konsekvensen vil trolig være mye pukkellaks i nordnorske elver i 2023. Det var da blant annet blitt påvist pukkellaksyngel i Flostrand i Rana, der det var kjente gyteplasser.