Gå til sidens hovedinnhold

Dette er ren diskriminering og en skandale rett og slett. Fergen har operert i sambandet hele sommeren, uten noe som helst informasjon om at det ikke er mulig for enkelte å reise med den

Leserbrev Dette er et debattinnlegg, skrevet av en ekstern bidragsyter. Innlegget gir uttrykk for skribentens holdninger.

Åpent brev til Nordland fylkeskommune og Torghatten Nord.

Rødøy lokalforening har en del spørsmål angående samferdsel som ønskes forklaring på etter endt turistsesong 2021.

I Rødøy kommune har vi to fergesamband. Hvor Jekvik-Kilboghamn utføres av fergene; Rødøy, Skutvik og Fykan. Og Jektvik-Nordnesøy som utføres av Vågan.

Nytt i år er at sommerruten som gikk tidligere år ut til Rødøy på fredager og søndager i sommersesongen er fjernet. Ruten som ble satt opp for å avlaste fergetrafikken ut til Rødøy slik at det ikke fikk konsekvenser for trafikken ut til andre øyer.

Det kan tenkes at denne ruten er tatt ut av drift på grunn av dårlig statistikk. Det kan vi gi en delvis forklaring på nå.

Tidligere år har Skutvik ved flere (relativt mange) anledninger bedt bilene som har tatt sommerruten ut til Rødøy om å kjøre i land i Jektvik, for å ta Vågan (fast rute) ut til Rødøy. Fordi de ikke mente det var nødvendig eller hensiktsmessig å gå turen ut selv. Dette resulterte ved flere anledninger i at det ble stående biler igjen i Jektvik på den faste ruten ut til Rødøy. Men klart statistikken blir dårlig på en ferge som ikke ønsker å gå.

Det bringer oss tilbake til sesongen i år, 2021. Som hver uke fikk problemer med kapasiteten på sambandet.

Ved stort trykk på fergekaiet i Jektvik hendte der ved noen anledninger at Skutvik i år likevel gikk til Rødøy. Vågan tok da med alle bilene til resterende anløp mens Skutvik gikk ut til Rødøy med bilene som skulle dit.

Ved en anledning tok Vågan med alle bilene til resterende øyer om bord og gikk fra Jektvik. Det ble da stående rundt 20 biler igjen på fergekaiet i Jektvik. Disse skulle til Rødøy.

Skutvik kom og begynte å ta om bord biler til Rødøy, men de ble bedt om å kjøre i land igjen. På den forklaringen at Skutvik ikke var utstyrt med radarutstyr til å gå turen ut til Rødøy på grunn av tåke.

Vil det da si at Skutvik utførte sine egne turer Jektvik-Kilboghamn den dagen, uten nødvendig sikkerhetsutstyr?

Passasjerer på land i Jektvik prøvde fortvilet å få Fykan til å kjøre dem utover, siden denne fergen har operert i Rødøysambandet flere år burde ikke det være et problem. Svaret her var at det kunne de ikke uten godkjenning.

Resultatet den dagen ble at Skutvik går i opplag for kvelden og Fykan og Rødøy kjører sine resterende turer Jektvik-Kilboghamn med bare noen biler om bord på hver tur.

Passasjerene ble stående i Jektvik til neste ordinere tur til Rødøya som ikke var før formiddagen neste dag. Flere familier med små barn måtte sove i bilene natten gjennom.

Selv påfølgende dag kom ikke alle disse bilene med, for da kom melkebil og søppelbil fra Kilboghamn og skulle utover. Disse bilene hadde forkjørsrett og fikk kjøre først om bord.

Når det gjelder sikkerhetsutstyr har vi flere spørsmål.

Hvor mange godkjente redningsflåter kjører Vågan med? For her har det vært sakt hele sommersesongen at Vågan kjører med redusert passasjerantall på grunn av et redusert antall godkjente redningsflåter.

Når både Torghatten nord og Nordland fylkeskommune vet hvor stort trykk det er på sambandet under sesongen. Hva er da årsaken til at fergen kjører med redusert kapasitet pga mangel på sikkerhetsutstyr.

Store deler av sesongen har Vågan kjørt med tekniske problemer på port og lem ved begge åpninger.

Ved gjentatte anledninger har ikke fergen fått ned lem ved anløp noe som har skapt store forsinkelser og problemer for passasjerene. For å ikke snakka om sikkerheten her også.

Hvilke lover gjelder for at slikt utstyr skal være godkjent? og hvilke lover gjør at fergen over lang tid fremdeles kan operere i et samband med slike graverende feil?

Ved anløp legger ikke lemmen seg ned og presser på fergekaiet slik den skal for at fergen skal sitte fast til kaiet når bilene kjører om bord.

Lemmen siger sakte ned mens mannskapet hopper på den for å få den ned nok til at biler kan kjøre over. Vil ikke det i praksis si at fergen kan skli fra kai og biler kan havne mellom ved om bord og ilandkjøring?

Det har også skjedd at fergen midtfjords fra Rødøy til Jektvik har måtte snu fordi de ikke ned bommen. Fergen kjører da halve fjorden med åpen bom, snur på grunn av dette men får omsider lukket fergen og snur igjen for å ta opp ruten. Fremme i Jektvik får ikke Vågan av bilene og må prøve ved begge åpninger for tilslutt å få det til.

Hvilke retningslinjer gjelder her med tanke på sikkerheten til passasjerene?

Vågan har altså da gått gjennom store deler av sesongen med sviktende port/lem i begge ender og redningsflåter som ikke er godkjent? I tillegg har Skutvik kjørt uten tilstrekkelig radarutstyr?

Hvilke regler gjelder for handikappede på tur? Er det ingen krav til utførelse på ferger i forhold til reisende med utforinger?

Skutvik kjørt hele sommeren med salong i 2 etg uten heis. I tillegg har toaletter nede vært stengt på grunn av korona. Passasjerer som av ulike årsaker ikke kan komme seg opp trappene, har ikke tillatelse til å sitte i bilene på dekk. Dette betyr at de må sitte hele overfarten i trappeoppgangen i 1 etg. Passasjerer har også ved anledninger hvor det har vært nødvendig med besøk på do, fått beskjed om at de fikk holde seg til ankomst. Skutvik har toaletter i trappeoppgang men disse har hele sommeren vært stengt på grunn av korona. Det har skapt store ubehageligheter for reisende som ikke har hatt mulighet til å komme seg opp trappene på do.

Dette er ren diskriminering og en skandale rett og slett. Fergen har operert i sambandet hele sommeren, uten noe som helst informasjon om at det ikke er mulig for enkelte å reise med den. Hadde informasjonen kommet ut hadde man om ikke annet kunne velge en annen tur.

Myke trafikanter

I to år nå har Nordland fylkeskommune besluttet at myke trafikanter ikke skal betale på fergene. Dette har medført til at et ekstremt antall passasjerer setter bilene i land og reiser til fots.

Myke trafikanter skal først i land og først om bord ved anløp. Dette har ved de aller fleste anløp resultert i at biler blir stående igjen.

Når gående skal først om bord, blir maksantallet passasjerer fylt fort og flere biler må ofte stå igjen. Dette selv om fergen må gå nesten tom for biler.

Ved mange anløp i sommer har fergen gått sambandet nesten som en ren passasjerbåt og ikke som bilferge.

Når dette er eneste muligheten vi som fastboende har for å komme oss både til og fra fastland med bil. Blir det veldig bittert at denne muligheten skal brukes til å frakte i hovedsak gående passasjerer.

Om Nordland fylkeskommune virkelig ønsker å frakte folk til og fra øyene gratis, skulle de satt opp hurtigbåt, slik at det ikke går direkte ut over de som bor på disse stedene. De som er helt avhengige av denne fergen som eneste vei.

Hva om vi hadde satt krav til hvor mange fastboende bodøværinger som kunne kjøre gjennom bommen daglig. Hva om de som bodde i sentrum ikke skulle hatt lov til å kjøre ut av byen fordi trafikken av sykelister hadde vært for høy den dagen?

Fergen er vår eneste vei. Vi har ingen andre alternativ. Og at denne blir brukt som passasjertrafikk for myke trafikanter, er noe vi uten unntak kan godta.

De som er fastboende på øykretsene føler seg fanget under sesongen. Selvfølgelig er vi glade for at det er høy trafikk med mye positive ringvirkninger. Men det burde ikke gå på bekostning av muligheten vi har til å leve og bo her. Til eksempel er det å ta time på sykehuset i sommersesongen utenkelig.

Når trafikken inn til en by blir betydelig større, ja da må det bygges mer vei, selvfølgelig. Mulig trafikantene må betale bompenger en periode.

Mens vi må kjempe med nebb og klør for å beholde den veien vi har, samtidig som at vi må betale bompenger hver gang vi skal bort eller hjem. Hver gang, alltid.

Når det gjelder fergebilletter og overgangsbillett. Så ser vi oss ganske lei av at det ikke er funnet en fungerende ordning, over et år etter at systemet ble tatt i bruk.

Fremdeles blir folk fakturert dobbelt, uten overgang. Det nye er at i tillegg blir folk ofte fakturert til feil sted. De skjer veldig ofte at biler til andre kretser blir fakturert helt til Nordnesøy som er siste anløpssted.

Det fremkommer ingen offentlig informasjon at dette kan skje, slik at flere med autopass ikke har sjekket reisene sine.

Mange ønsker heller ikke autopass nettopp på grunn av at det skal være enklere å sjekke at faktureringen er korrekt. De skal nå pålegges å betale gebyr i tillegg.

Det reageres sterkt at Nordland fylkeskommune tar i bruk en gebyrordning, på et billetteringssystem som ikke fungerer optimalt.

Er dette i det hele tatt lovlig? Nordland fylkeskommune har vel vitende fakturert folk for mer en de har grunnlag til i over et år. Selv om de har vært veldig klar over situasjonen, fortsettes dette bevist. Det kommer heller ikke frem klar informasjon om dette til passasjerene, slik at reisende som ikke er klar over situasjonen kan kreve refundert billett.

Vi tør strekke oss så langt at dette er på grensen til svindel og lureri.

Rødøy lokalforening krever at de går tilbake til tidligere løsning på billettering inntil systemet er helt klart for utrulling i båtene.

Det nytter ikke å skylle på korona her, for alle hurtigbåtene til Nordland Fylkeskommune tar billetter manuelt igjen.

Lavvann

Den tid fergekaiet på Rødøya ble bygget var samtlige parter i prosessen klar over den situasjonen vi i dag har kommet opp i. Hvor lavvann gjør at fergen ved et betydelig antall anløp ikke kan komme til kai.

Dette er ikke et problem som bare skjer av og til, eller et problem vi bare må forholde oss til, slik som fylkeskommunen tidligere har uttalt. Dette er et problem som oppstår flere ganger i året, over lange perioder.

Gjør oppmerksom på at tidevannstabellen ligger på nett et år frem i tid. Noe som gir mer en tilstrekkelig tid til å varsle avvik og sette inn alternativ transport.

Dette er et problem som har oppstått over flere år og kommer til å bli et større og mer omfattende problem i fremtiden. Vi har tidligere vært i kontakt med fylket angående dette.

Men nå haster det!

Et minstekrav må også være at frem til mudring blir gjort så må det varsles avvik i lang tid i forveien, og alternativ transport settes inn. Det er ikke godt nok å kansellere turen når Vågan har gått fra Nordnesøy samme dag.

Det ligger oss bekjent reserveferge til kai i Jektvik store deler av året, hva er årsaken til at den ikke blir brukt når det er nødvendig

Over til hurtigbåt

Hurtigbåten Gjerøy som trafikkerer sambandet Vågaholmen-Myken har bare signalanløp fra avgang Myken til Tonnes hver morgen. Båten må bestilles frem dagen før reise. Dette betyr at dersom noe oppstår i løpet av kvelden/natten så er det ingen mulighet for å få frem båten morgenen etter.

Båten må kan bestilles helt frem til avgang Myken på morgenen.

Dette er bare en rask oppsummering av de siste månedene for oss som øyboere. Vi kan ikke akseptere at det er slik. Er det det Nordland fylkeskommune og Torghatten nord mener???

Vi regner med en klar redegjørelse for alle våre spørsmål her.

Rødøy lokalforening v/leder Trude Pedersen

Kommentarer til denne saken