I et leserbrev i Rana Blad 12. januar 2023 setter syv sykepleierstudenter søkelys på arbeid med forebygging av selvmordstanker og -handlinger blant ungdom. Dette er særdeles viktig, og jeg vil takke for at dette ble tatt opp på denne måten. Skal vi få oppmerksomhet, tiltak og endring krever det nettopp bevissthet rundt, og erkjennelse av, problemet.

Les også

Syv sykepleierstudenter: Hva gjør vi med forebygging av selvmord i vårt lokalsamfunn? Hvorfor ikke implementere noe vi vet fungerer?

Vi vet at altfor mange unge sliter. Altfor mange velger å ta sitt liv. I innlegget viser sykepleierstudentene til Nordland fylkeskommunes arbeid sammen med Vefsn kommune på området. Samarbeidet er innenfor rammene av det som kalles Youth Aware of Mental Health (YAM) i Mosjøen videregående skole. YAM er et helsefremmende og selvmordsforebyggende undervisningsprogram, og jeg vil rose Vefsn kommune for det samarbeidet vi har fått til. Både for Nordland fylkeskommune, der det arbeides veldig godt tverrfaglig for forebygging av selvmord, og for egen del, er dette høyt prioritert.

I skolene våre er det å arbeide med inkludering noe av det viktigste vi gjør – det å få alle med. Derfor har fylkestinget i Nordland enstemmig vedtatt en handlingsplan for ung inkludering: Divna. Akta. (Alle. Sammen.) Vi satser på en helhetlig elev- og lærlingetjeneste for å bli best mulig på å hjelpe, støtte og veilede. Tidlig innsats er viktig. Erfaringene viser at det bidrar både til bedre trivsel, økt gjennomføring – og sterkere følelse av tilhørighet. Det er i seg selv en viktig faktor i forebyggende arbeid. Det å se den enkelte. Det at den enkelte føler å bli sett. Det å høre til.

I Nordland kurser vi ansatte i videregående skole selvmordsforebyggende arbeid der vi innfører YAM. Faktisk har også hele fylkestinget blitt skolert i dette. Når det gjelder YAM pågår nå arbeid med å implementere nettopp dette i ytterligere to skoler, og flere vil følge.

Vi har ingen å miste.

Hilsen Elin Dahlseng Eide. Fylkesråd for utdanning og kompetanse