I foretaksmøte med Helse Nord RHF har helse- og omsorgsminister Bent Høie avgjort ny sykehusstruktur på Helgeland. Helseministeren godkjente styret i Helse Nord sin vedtatte løsning med to akuttsykehus, ett i Mo i Rana og ett i Sandnessjøen og omegn, i tillegg blir det ett distriktsmedisinsk senter i Brønnøysund. Akuttsykehuset i Sandnessjøen og omegn skal være hovedsykehus.

- Utredningen av sykehusstruktur på Helgeland, Helgelandssykehuset 2025, har vært grundig og jeg mener at en løsning med akuttsykehus i både Sandnessjøen og omegn og Mo i Rana er den beste løsningen for befolkningen på Helgeland, sier helse- og omsorgsminister Bent Høie.

Lokaliseringen av akuttsykehuset i Sandnessjøen og omegn avgjøres i konseptfasen. I denne sammenhengen utredes også etablering av polikliniske somatikk-tilbud samlokalisert med kommunale tjenester i Mosjøen. Sykehuset i Mo i Rana lokaliseres ved nåværende bygningsmasse. DMS i Brønnøysund er allerede under planlegging.

Her kan du lese hele foretaksprotokollen fra foretaksmøtet.