Gå til sidens hovedinnhold

Dette var ingen kaffepause og aldri har jeg sett svakere møteledelse, ei heller har jeg opplevd ei mer rigget avstemming enn den jeg var vitne til i Helse Nord-styret

Artikkelen er over 2 år gammel

Ukeslutt Dette er et debattinnlegg. Innlegget gir uttrykk for skribentens holdninger.

Kaffepauser kan brukes til mangt og meget. Det fikk vi et eksempel på da styret i Helse Nord etter et syv timer langt møte, bestemte seg for hvordan sykehusstrukturen på Helgeland skal være i framtida.

For i kaffepausen, som til slutt strakte seg over 50 minutter, er det åpenbart at det ikke bare var kaffe på bordet. I tillegg må det nødvendigvis også ha blitt servert forslag til mulige løsninger og kompromisser, utkast til stemmeforklaringer må ha blitt kladdet, det har garantert gått ei kule varmt og jeg tar det som en selvfølge at styreleder Renate Larsen omsider tonet flagg med tanke på sitt ståsted i denne betente saken. Før hun og resten av styret ble kaffetørste, var det nemlig særdeles vanskelig å få tak på hvordan styrelederen resonnerte.

Alle som fulgte styremøtet i Bodø vet at styret er splitta. Det viser stemmetallene til fulle

At det i den eviglange kaffepausen, som slett ikke var en kaffepause, men et lukket styremøte, har blitt utøvd press for å sikre et enstemmig vedtak, ligger i kortene.

Det må ha betydd uendelig mye for styrelederen å kunne gå ut av styremøtet med et enstemmig vedtak i ryggen. Med den reelle uenigheta som faktisk er i styret, hadde det imidlertid vært bedre om den ble synliggjort også i vedtaks form.

Alle som fulgte styremøtet i Bodø vet at styret er splitta. Det viser stemmetallene til fulle. Fire stemte for Helse Nord-direktør Lars Vorland sitt forslag om ett sykehus lokalisert på to steder, og fire stemte for Fredrik Sund sitt forslag om ett stort sykehus lokalisert til Sandnessjøen og omegn. Vorland sitt forslag var kjent fra møtestart.

At Sund kom til å foreslå ett stort sykehus signaliserte han før de ble kaffetørste. Men rett opp av hatten, og uten et snev av seriøs drøfting, ender altså styret i Helse Nord opp med enstemmig å gå inn for et forslag som det i løpet av de seks foregående timene ikke sneiet innom. Et forslag som ikke er lagt på styrebordet, men på kaffebordet bak lukka dører. Ei slik saksbehandling er uforsvarlig, i tillegg til at den er uhørt. Og slik vi ser det, ulovlig.

Les også

Styret i Helse Nord ble enig om vedtak for framtidas sykehus på Helgeland bak stengte dører: – Kan være en lovstridig lukking

Jeg har i årenes løp dekket utallige møter i formannskapet og kommunestyret i Rana. Og dermed overvært hundrevis av avstemminger i saker av større og mindre betydning.

Aldri har jeg sett svakere møteledelse, ei heller har jeg opplevd ei mer rigget avstemming enn den jeg var vitne til i Helse Nord-styret.

At styreleder Larsen lot Inger Lise Strøm fra Mosjøen holde på som hun gjorde gjennom hele møtet, med stadige avbrytelser og det som opplevdes som forsøk på latterliggjøring av Helse Nord-direktør Lars Vorland, skal jeg la ligge, selv om det holder hardt.

Å ta kaffepauser for å unngå offentlighetens søkelys, har en ikke anledning til, uansett hvor uenige styremedlemmer er eller hvor kontroversielle saker er

At styrelederen enten ikke har kjennskap til, eller kanskje enda verre velger å overse, det Regjeringa sin egen veileder sier om møteoffentlighet ved styremøter i de regionale helseforetakene, er oppsiktsvekkende. Der slås det fast at saker kan behandles bak lukkede dører, men kun hvis det oppfyller vilkårene i helseforetaksloven §26a.

Ingen av vilkårene i paragrafen er oppfylt i dette tilfellet. I tillegg sier loven at vurderinga av om møtet eller deler av møtet skal foregå for lukkede dører, skal gjøres på møtetidspunktet. Som kjent ble det ikke på noe tidspunkt på styremøtet i Helse Nord diskutert om møtet skulle lukkes.

Kaffepauser skal brukes til å ta pause. Kaffepauser skal brukes til å drikke kaffe. Det finnes ingen grunn til at kaffepauser skal foregå bak lukkede dører. Med mindre de ikke er kaffepauser, men styremøter og noen finner det bekvemt ikke å måtte stå til ansvar for hva som foregår!

Når skjebnen til framtidas Helgelandssykehus avgjøres på et lukket bakrom, slik at pressen og offentligheten ikke får del i argumentene, er dette alvorlig

Å ta kaffepauser for å unngå offentlighetens søkelys, har en ikke anledning til, uansett hvor uenige styremedlemmer er eller hvor kontroversielle saker er. Og i Bodø var det selvsagt ikke snakk om en kaffepause. Det var ei lukking av et styremøte i et offentlig helseforetak vi var vitne til. At styret har gjort mye mer enn å drikke kaffe i pausen, som ble utvidet og utvidet og utvidet, hersker det liten tvil om.

Når skjebnen til framtidas Helgelandssykehus avgjøres på et lukket bakrom, slik at pressen og offentligheten ikke får del i argumentene, er dette alvorlig. Derfor kommer Rana Blad til å klage det vi mener er et brudd på helseforetaksloven, inn for øverste helsemyndighet.

Gjennom hele den lange prosessen rundt Helgelandssykehuset 2025 har det vært lagt vekt på at ting skal foregå i full offentlighet. Sykehusdirektør Hulda Gunnlaugsdottir har satt si ære i nettopp dette. Derfor er det forstemmende å oppleve at Helse Nord-styret snubler over målstreken på denne måten.

Helseminister Bent Høie (H) får riktignok et enstemmig styrevedtak å forholde seg til. Jeg føler meg likevel sikker på at ministeren følger så godt med på det som skjer i sykehusstriden på Helgeland at han vet at Helse Nord-styret i realiteten er delt på midten. Når det enstemmige vedtaket kommer som et resultat av det som skjer på et lukka bakrom, når det kommer som et resultat av et forslag som er dratt opp av hatten, når det kommer som et resultat av et forslag ingen har måttet argumentere for, og når det kommer som et resultat av en helt merkverdig voteringsrekkefølge, regner jeg med at Høie har dette i bakhodet når han skal ta den endelige avgjørelsen.

Både i styret i Helgelandssykehuset og i styret i Helse Nord har vi blitt vitne til noen merkelige opptredener. I begge styrene har direktørenes velbegrunna og gjennomarbeida forslag til vedtak blitt ignorert. Hvis helseministeren vil ha et godt råd med på veien, så er det klokkeklart: Vektlegg det som Gunnlagsdottir og Vorland har lagt til grunn. Ta din viktige avgjørelse på bakgrunn av det, og ikke på bakgrunn av kaffepauser på bakrom.

Marit Ulriksen, sjefredaktør, Rana Blad.

Kommentarer til denne saken