Gå til sidens hovedinnhold

Dette viser at tanken om «ett sykehus sentralt på Helgeland» fremdeles lever i aller beste velgående i disse miljøene

Leserbrev Dette er et debattinnlegg, skrevet av en ekstern bidragsyter. Innlegget gir uttrykk for skribentens holdninger.

En sykehusprosess bygd på løgn og bedrag

De som spådde at sykehusprosessen på Helgeland ville bli en usaklig og betent prosess fikk dessverre helt rett. Denne prosessen har etter hvert i tillegg blitt en prosess som er bygd på direkte løgner og bedrag i stedet for på beviselige fakta og dokumentasjon. Særlig må fire slike løgner og bedrag nevnes her som ekstra ille siden dette utvilsomt har vært utslagsgivende for helseministerens vedtak i saken. De to siste av dem berører også pasienter på hele Helgeland:

  • De fleste innbyggere på Helgeland er bosatt «sør for Korgfjellet».
  • Helgelandssykehuset i Sandnessjøen er et sykehus i toppklasse. Dette har også det største fagmedisinske miljøet av de tre sykehusene i Helgelandssykehuset.
  • Helgelandssykehuset i Mo i Rana har ikke kompetente kirurger til å operere tarmkreft. De har ikke gastrokirurger.
  • Nordlandssykehuset i Bodø har kapasitet til å operere både tarmkreftpasienter fra Helgeland i tillegg til pasienter fra sitt eget nedslagsområde.

Akkurat dette siste vil i praksis si pasienter fra omtrent hele Nordland fylke og var ifølge den nåværende administrerende direktør i Helse Nord.

Alt dette er beviselig feil. Størsteparten av befolkningen i helgelandsregionen bor nord for Korgfjellet. Sandnessjøen ligger også nord for dette. På samme breddegraden som Korgen. Sånn blir det når et geografisk område brukes som kilde og ikke kartet. Skulle «omegn»-begrepet ha vært fulgt i sin ytterste konsekvens så hører da også følgelig Mo i Rana til i dette.

Etter å ha registrert geografikunnskapene til en del personer i sør/norddelen av helgelandsregionen så går tankene fort til den eldre damen som for mange år siden kom inn på en bokhandel i Oslo og spurte om de hadde en globus bare over Voss.

Dette klarte 11–12 ordførere i sør/norddelen av Helgeland å få både styrene i Helgelandssykehuset og i Helse Nord i tillegg til helseministeren til å tro på. Såpass at styret i Helgelandssykehuset vedtok at sykehuset i Mo i Rana skulle legges ned. Og helseministeren bestemte i sitt endelige vedtak at et framtidig «hovedsykehus» i Nye Helgelandssykehuset skal ligge i noe som heter «Sandnessjøen og omegn».

Helgelandssykehuset i Sandnessjøen er ifølge miljøet der selv i norgestoppen innenfor flere medisinske fagdisipliner og de behandler flest pasienter av sykehusene på Helgeland. Disse påstandene er etter hvert blitt til dels kraftig korrigerte. Skrekkeksemplet her er tarmkreftkirurgien, som vi ikke skal gå nærmere inn på her. At de behandler flest pasienter i regionen har blant annet tidligere administrerende direktør i Helgelandssykehuset, Per Martin Knutsen, tilbakevist.

Som det ble sagt ved denne anledningen: All slik statistikk og informasjon som dette er offentlig og tilgjengelig for alle.

Helgelandssykehuset i Mo i Rana har også mange flere årsverk enn Helgelandssykehuset i Sandnessjøen.

De som har operert tarmkreft ved Helgelandssykehuset i Mo i Rana heter ikke gastrokirurger på papiret. Av den enkle årsak at dette ikke har vært påkrevd for dem. At slike kirurger kalles for gastrokirurger er også noe som er spesielt for Norge. Disse har derimot operert et stort antall pasienter på Helgeland med en dokumentert statistikk som er mye bedre enn ved Helgelandssykehuset i Sandnessjøen, enda bedre enn ved Nordlandssykehuset i Bodø og bortimot like god som UNN i Tromsø.

At sykehuset i Mo i Rana ikke har kompetanse til å kunne operere tarmkreft er en løgn som har blitt nokså seiglivet det siste året.

Nåværende administrerende direktør i Helse Nord opplyste tidligere i forbindelse med at tarmkreftoperasjonene ved Helgelandssykehuset ble flyttet til Bodø at Nordlandssykehuset der har nok kapasitet til å kunne operere alle tarmkreftpasientene fra Helgeland ved siden av sine egne pasienter etter at helgelandsregionen ble uten dette tjenestetilbudet. Dette har vist seg ikke å være riktig. Helgeland ramler med dette i tillegg stygt nedover på statistikk over tarmkreftkirurgi etter det såkalte pakkeforløpet for kreftbehandling i Norge.

At ledere i Helse Nord offentlig kan komme med en slik feilinformasjon som dette er mildt sagt betenkelig. Tidligere har blant annet den nåværende styrelederen i Helse Nord bommet kraftig om tjenestefunksjoner ved det framtidige «hovedsykehuset» i «Sandnessjøen og omegn». Da måtte helseministeren ut og korrigere.

Konklusjonen her blir kort og brutal: Løgn og desinformasjonspropagandaen i første rekke fra sørsiden av helgelandsregionen har vært særdeles effektiv. Og den har virket svært godt. Både på helseministeren, Helse Nord, Helgelandssykehuset, lokalpolitikere og ikke minst på debattanter i sørdelen av helgelandsregionen. Selv om alle påstandene her altså er beviselig helt riv ruske gale.

Og at dette har fått påvirke saksbehandlingen i sykehusprosessen på Helgeland blir en forholdsvis enkel sak å bevise. Det har fått erstatte dokumenterbare fakta og informasjon, som jo helst skal være grunnlaget for vurderinger og vedtak i slike prosesser.

Ordførere er også tidligere nevnt her. 11–12 ordførere i sør/norddelen med sine to «sykehusrådgivere» har tidligere sagt underveis at hele resten av sykehusprosessen skal la seg gjennomføre i en prosjektperiode på ett år. Den nåværende administrerende direktør i Helgelandssykehuset ser for seg at hele helseministerens vedtak i ti punkter vil ta 5–7 år å gjennomføre.

Disse ordførerne + to «sykehusrådgivere» som altså har gitt seg selv et eget MANDAT i sykehusprosessen på Helgeland. Som ingen andre enn dem selv har gitt dem. Ordfører i Alstahaug, Peter Talseth definerte dette mandatet slik i Helgelands Blad 08.05.2020. Og her er ordføreren ikke til å misforstå:

«Mandatet for det videre arbeidet vil overordnet være å arbeide for at helseminister Bent Høies vedtak realiseres, uten unødvendig trenering, til det beste for pasientene i de 12 kommunene, sier Talseth.»

Helseministerens vedtak skal realiseres uten unødvendig trenering til det beste for ca. 20 000 innbyggere på Helgeland. Altså for knapt halve Helgeland. Dette må sies å være rimelig spesielt. I den samme artikkelen sies det også klart og tydelig at sykehuset i Sandnessjøen og omegn skal være et hovedsykehus for 78 000 innbyggere på Helgeland.

Dette viser at tanken om «ett sykehus sentralt på Helgeland» fremdeles lever i aller beste velgående i disse miljøene. Alle ideer om dette innebærer (fremdeles) at sykehuset i Mo i Rana skal legges ned og pasienter skal hentes derfra. Selv om dette ikke blir sagt. Noe slikt er urealistisk både med tanke på økonomi og geografi. Dessuten er det i strid med helseministerens vedtak om ett sykehus på to lokaliseringer.

Samtidig sies det fra disse i ganske så bombastiske ordelag at «helseministerens vedtak står fast og skal gjennomføres». Mer dobbeltkommunikasjon enn dette er vel knapt mulig.

Tarmkreftkirurgien ved Helgelandssykehuset i Sandnessjøen er også nevnt tidligere i dette innlegget. Et spørsmål her som er veldig aktuelt ikke minst med tanke på Helse Nords krumspring i saken er: Hvor stor har kontakten mellom helseministeren og Helse Nord vært i denne saken? Og/eller i hele sykehusprosessen for øvrig?

Helseforetaksloven bygger på en rollefordeling mellom eier, styre og daglig leder. Etter denne loven kan helseministeren ikke instruere et helseforetak som Helse Nord i enkeltsaker. Han kan påpeke/varsle om kritikkverdige forhold og anbefale eventuelle løsninger. Men han har for eksempel ikke anledning til å «ta noen telefoner» til Helse Nord og fortelle dem hva de skal gjøre i tarmkreftkirurgisaken, eller i andre saker i sykehusprosessen. Selv om han i utgangspunktet representerer staten som eier av sykehusene og helseforetakene i Norge.

Det vi hittil vet er at det har vært kontakt mellom Helse Nord og departementet i tarmkreftkirurgisaken. Dette har den nåværende administrerende direktør selv bekreftet. Hvor ofte og mye gjenstår ennå å få vite. Skulle det vise seg at Høie har hatt kontakt med Helse Nord utover det han har anledning til etter helseforetaksloven så vil dette være intet mindre enn oppsiktsvekkende. Og da er helseministeren ferdig.

Ståle Paulsen

Kommentarer til denne saken