Aktiviteter for både store og små er på listen av prosjekter som får støtte når de statlige tilskuddene er fordelt. Totalt skal 2,3 millioner kroner fordeles i Nordland fylke.

– Friluftsliv og naturopplevelser er både inkluderende, sunt og bærekraftig. I tillegg er det i stor grad gratis og noe alle kan være med på ut fra egne forutsetninger. Så dette er viktige midler, sier Kirsti Saxi (SV) fylkesråd for kultur, klima og miljø i en pressemelding. Hun har fordelt tilskuddet.

På Nord-Helgeland er det Polarsirkelen friluftsråd som får 80.000 kroner til læring i friluft, og Polarsirkelen turlag får 30.000 kroner til trygg ferdsel. Foreningen Fjellcamp Bleikvasslia får 40.000 kroner.

Dette er hele fylkeslisten:

Polarsirkelen friluftsrådHelgelandLæring i friluft80 000
Polarsirkelen turlagRanaTrygg ferdsel for DNT ung - Polarsirkelen30 000
Helgeland friluftsrådHelgelandFriluftsskoler 202050 000
Helgeland friluftsrådHelgeland Ferskingkurs i friluftsliv60 000
Foreningen Fjellcamp Bleikvasslia Helgeland Fjellcamp Bleikvasslia 202040 000
GeotrollanHelgeland Geocaching på kjente og ukjente stier60 000320 000
Lofoten friluftsrådLofotenLofoten friluftscamp 202035 000
Lofoten friluftsrådLofotenFriluftsliv for alle70 000
Lofoten friluftsrådLofotenFriluftsliv for barn med funksjonsnedsettelser70 000
Lofoten friluftsrådLofotenLæring i friluft80 000
Lofoten friluftsrådLofotenFriluftsskoler 202080 000
Lofoten friluftsrådLofotenNy i norsk natur65 000
Lofoten friluftsrådLofotenTrilleturer25 000425 000
Salten friluftsrådSaltenBaceCamp Salten 202030 000
Salten friluftsrådSaltenFriluftsskoler 202089 000
Salten friluftsrådSaltenFull fræs i Salten 202030 000
Salten friluftsrådSaltenLæring i friluft80 000
Bodø & Omegns TuristforeningBodøBynære kveldsturer 202030 000
Bodø & Omegns TuristforeningBodøSenioraktivitet 202030 000
Bodø & Omegns TuristforeningBodø7-topptur for flerkulturelle 202030 000
Bodø & Omegns TuristforeningBodøFrtiluftslivsaktiviteter for barn og ungdom 2020200 000
Børvatn leirstedBodøFjellcamp Børvatn 202042 700561 700
Midtre Hålogaland friluftsrådOfotenFriluftsskoler 202070 000
Midtre Hålogaland friluftsrådOfotenLæring i friluft100 000
Midtre Hålogaland friluftsrådOfotenOrdførerens tur30 000
Midtre Hålogaland friluftsrådOfotenBarnehager i friluft70 000
Midtre Hålogaland friluftsrådOfotenUngdomscamp 202020 000
Midtre Hålogaland friluftsrådOfotenIntegrering i friluft30 000
Fylkesdekkende

330 000
Norges Jeger- og Fiskerforbund NordlandNordlandAktivitetstiltak rettet mot barn og unge i Nordland390 000
Foreningen for hjertesyke barn NordlandNordlandUngdomsleir Sjukhatten 202030 000
Forum for Natur og Friluftsliv NordlandNordlandNatur og friluftsliv i et flerkulturelt samfunn80 000500 000
Trollfjell friluftsrådS-HelgelandFriluftsskoler for barn 202050 000
Trollfjell friluftsrådS-HelgelandLæring i friluft 2020 – Kurs i friluftsliv for skoler og barehager25 000
Trollfjell friluftsrådS-HelgelandIntroduksjonskurs i friluftsliv for innvandrere25 000100 000
Sortland Jeger- og FiskerforeningSortlandOppmuntringskurs26 000
Vesterålen turlagSortlandTrygge turer35 000
Vesterålen friluftsrådVesterålenFriluftsskoler i Vesterålen 202060 000