Døde under operasjon: Ifølge fastlegen var det ingenting som skulle tilsi at han ikke kunne overleve operasjonen

En familie på Helgeland har klaget Helgelandssykehuset inn til Fylkesmannen. Bakgrunnen er at de mener et familiemedlem ikke fikk god nok helsehjelp i forkant og under en operasjon.