Innrømmet sex med sovende mann – frikjent for erstatningskrav av Høyesterett

Av

Kvinne er fra før frikjent for straff. Mannens bistandsadvokat mener loven må endres.