Ranaregionen Næringsforening og Den ukrainske forening i Rana starter nå opp en lokal innsamlingsaksjon for å hjelpe befolkningen i Ukraina. Dette gjør de ved å etablere spleisen med navnet «Ranaregionen støtter Ukraina».

– Pengene skal sendes inn i Ukraina via Norsk-ukrainsk handelskammer. Det betyr at hjelpen går til lokale organisasjoner inne i landet, som kan gi hjelp der det trengs mest, sier leder Ingvild Skogvold i Ranaregionen næringsforening.

Hun forteller at handelskammeret, som før krigen jobbet for å bedre handelsrelasjonene mellom Norge og Ukraina, har et betydelig nettverk i landet. Det er dette nettverket de spiller på, for å få hjelpen ut.

Når vidt ut

– Ved å få hjelpen ut på denne måten, kommer man til med hjelp til folk som ikke nås like godt av der store internasjonale hjelpeorganisasjonene, sier leder Mykyta Konovalov i Den ukrainske forening i Rana.

Han synes det er veldig bra at Ranaregionen næringsforening på denne måten er med og setter i gang en innsamlingsaksjon.

– Jeg har lagt merke til den store lokale viljen til å gi til storflyplassen. Jeg håper det også blir et stort engasjement for å hjelpe dem som lider av krigen i Ukraina, sier Konovalov.

Mange trenger hjelp

Nylig kom Mykyta Konovalov hjem fra Ukraina, hvor han brukte påsken til å kjøre inn hjelp i form av mat og medisiner.

– Jeg var inne i landet og så mange folk, som var på flukt. Det var hjerteskjærende. Inntrykkene er sterke, sier han, som opprinnelig er fra regionen Sumy.

Han forteller at en får mye igjen for penger samlet inn i Norge, når det blir vekslet om til ukrainsk hryvnja.

– Pengene som skal brukes til innkjøp av mat og medisiner for mennesker som er i nød, sier Konovalov.

Ingen ting til administrasjon

– Det er verdt å understreke at handelskammeret ikke tar noen kommisjon for innsamlingen og jobben med å få pengene videre, sier Skogvold.

Hun forteller videre at det ei heller går bort penger i administrasjonsgebyr til spleisen, siden det er en innsamlingsaksjon for å hjelpe folk i Ukraina.

– Det betyr at pengene som er samlet inn går til å gi rask, målrettet og effektiv humanitær bistand til sårbare grupper i det krigsherja landet, sier lederen i næringsforeningen.