Det er i en pressemelding fra Nordland Sp det fremgår at fylkeslaget sender 24 representanter til årets landsmøte i Trondheim.

Fra Nord-Helgeland reiser Karl-Hans Rønning (Rana), Iren Beathe Teigen (Lurøy), Kurt-Are Einmo (Nesna) og Felicia Skreslett-Smalsundmo(Fylkeslededer Senterungdommen). Fra resten av Helgeland deltar Kari Anne Bøkestad Andreassen (Vevelstad), Hilde Wågan Olsen (Sømna), Trine Fagervik (Leirfjord), Harald Lie (Hattfjelldal) og Peter Talseth (Alstahaug).

I pressemeldingen fremgår det at representantene har med seg en resolusjon vedtatt på årsmøtet i Nordland Sp, som nå er sendt til behandling i landsmøtet. I resolusjonen stiller Nordland Sp krav om å avvikle dagens helseforetaksmodell.

– Det er alltid spennende å delta på landsmøtet, men spesielt gøy er det at vi denne gangen har fått inn deler av en resolusjon som ble vedtatt på årsmøtet i Nordland Senterparti, sier Karl-Hans Rønning som er lokallagsleder i Rana Senterparti og gruppeleder for Senterpartiet på fylket.

– På Helgeland har vi opplevd sykehussaken tett på kroppen, og som politikere blir man ofte satt på sidelinjen når viktige avgjørelser for befolkningen gjøres. Dette må vi få gjort noe med, uttaler Rønning videre i pressemeldingen.

– Under forrige fylkesting hadde vi informasjon fra direktør i Helse Nord, Marit Lind, som uttalte at det skulle være gode og godt forankrede prosesser for å sikre et godt helsetilbud i Nord framover. Bare timer senere opplever vi at styret i Helgelandssykehuset har lagt ned akutt-tilbudet ved Vefsn sykehus. Dette er prosesser vi ikke kan leve med, uttaler Iren Beathe Teigen.

– Det vi frykter i prosessene videre er at det nok en gang vil komme forslag til kutt og «effektivisering» i våre ambulansetjenester – noe vi allerede har belyst og jobbet for å beholde i flere år. Vi er helt avhengige av desentraliserte helsetjenester til folket på Helgeland, uttaler Kurt-Are Einmo.

– Vi jobber nå med justeringer knyttet opp til resolusjonen, men har stor tro på at sluttresultatet blir veldig bra, uttaler Felicia Skreslett-Smalsundmo.

Les også: