Driftig kinomaskinist reddet filmopplevelsen i Ranahallen