Sett under ett ble juli for hele landet 30 prosent våtere enn normalen. Med dette går måneden inn som den 15. våteste måneden siden 1900.

10 stasjoner i Nordland og Troms og Finnmark fikk ny månedsrekord for nedbør, og relativt sett var det å regne som våtest i Troms og Finnmark, hvor enkelte stasjoner målte over 200 prosent mer nedbør enn normalt.

Lurøy på sin side hadde intet mindre enn 96 prosent mer nedbør enn normalt.

De tre våteste stasjonene var

• Gullfjellet (Bergen, Vestland) 388,2 mm (50 prosent mer nedbør enn normalt)

• Brekke i Sogn (Gulen, Vestland) 357,6 mm (77 prosent mer nedbør enn normalt)

• Lurøy (Lurøy, Nordland) 349,5 mm (96 prosent mer nedbør enn normalt)

Meteorolog Bente Whal sier til NRK at man ikke uten videre kan peke på klimaendringer:

– At akkurat denne julimåneden har vært våt, har ikke noe med klimaendringer å gjøre. Men hvis vi summerer en tiårsperiode vil vi se at det er mer nedbør jevnt over, fordi det blir mer fuktighet i atmosfæren.