– Du føler deg veldig alene når du får kreft. Da kan det kjennes godt å være del av et fellesskap, med folk som vet hva det handler om, sier Ellen Moen i Brystkreftforeninga, Terje Vonstad i Munn- og halskreftforeninga og Svein Laberg i Blærekreftforeninga.

Onsdag kveld 25. september, er det igjen klart for temakafé på Møteplassen. I tillegg til å ta opp ulike tema rundt kreft og det å leve med kreft på møtene, er det rom for å dele erfaringer, drikke kaffe og ha det hyggelig sammen.

For alle som er berørt

– Dette er en møteplass for alle som er berørt av kreft på en eller annen måte, kreftrammet, pårørende eller etterlatt, sier Ellen Moen.

Fra før er det temakafeer blant annet i Mosjøen og Harstad. Tilbakemeldingene derfra er så gode, at pasientforeningene vil gjøre noe med den gode ideen også i Rana.

– Selv om vi har ulike typer kreft, er det mye vi har felles. Pasientreiser for eksempel, det blir tema på et av møtene i høst. Ernæring er et annet tema, som er veldig viktig for oss med kreft, men som også våre pårørende er opptatt av å vite mer om, sier Svein Laberg.

Fatigue, tretthet og utmattelse, som er blant de vanligste bivirkningene under og etter kreftbehandling vil kreftkoordinator i Rana, Synnøve Edvardsen Valla ta opp på kafeen som er planlagt i november. Frivillighet i Rana skal daglig leder ved Termik Elin Smith-Hansen redegjøre for på en av temakveldene i høst.

Åpenhet

-Det sosiale er likevel det viktigste. Det er viktig å få snakke med andre som er berørt av det samme, enten du er rammet eller pårørende. Her på kaffen kan vi få lette på trykket, sier Terje Vonstad, som er likemann i Munn- og halskreftforeningen.

– Det er ting kreftrammede kanskje ikke vil snakke med familien om, men på en kafé der kreft er tema, kan det være noen å snakke med som forstår, er i samme situasjon og som kan bidra med egne erfaringer.

– Åpenhet er viktig. Jeg tror mange ikke tør å snakke om sykdommen og derfor kan føle seg veldig alene. Desto mer vi åpner oss, oppdager vi at vi er flere sammen, sier Ellen Moen.

Det er mye humør i gjengen som møter oss rundt bordet på Møteplassen, og de understreker at det er rom for spøk så vel som alvor på kafeen.

Temakafeen på Møteplassen er hver 14. dag, og er et samarbeid mellom pasientforeningene i Rana, Rana kommune ved kreftkoordinator og Termik Rana. Den drives av frivillige, det er ingen påmelding og det koster heller ingenting å bli med.