En tipser fortalte Helgelendingen om kadaveret til det som trolig er en nise. Den lille hvalarten er freda, og de oppkutta og til dels ille tilretta delene ligger i en haug nær en avkjørsel ved Kvalforssætra utenfor Mosjøen. Området er nærmere fjellet en havet, så hvordan nisen har havnet der er foreløpig et mysterium.

Vet ikke dødsårsaken

Helgeland politidistrikt var ukjent med opplysningene da Helgelendingen tok kontakt, og de har heller ikke mottatt noen anmeldelse på forholdet.

I tilfeller som dette er det Mattilsynet og Statens Naturoppsyn som er fagmyndighet, og avdelingssjef Bjørn Gillund ved Mattilsynet sier det er vanskelig for de å ta stilling til hva som har skjedd.

– Her vet vi ikke hva som har skjedd, eller hvordan dyret har dødd. Vi vet at mange niser sett seg fast i fiskegarn, men før eventuelle undersøkelser er gjort vil jeg ikke spekulere i noen årsak, sier Gillund.

Han sier de sjelden blir koblet inn på saker som dette, men om en eventuell etterforsking avviser brudd på dyrevernsloven, er det de som tar saken videre.

– Nå blir det opp til kommunen å eventuelt fjerne kadaveret for å ivareta miljøet. Det er ingen form for smittefare i alle fall, sier Gillund.

Det er Statens Naturoppsyn som vanligvis gjennomfører undersøkelsene på forhold som dette, men de har ikke besvart Helgelendingens henvendelser.