Jerven herjer i Salten

Av
Artikkelen er over 4 år gammel

25 lam er forsvunnet.

DEL

Foreløpige tall fra Rovdatas overvåkning av jerv viser at det er registrert 61 kull med valper på landsbasis. Det er ni flere jervekull enn det som ble påvist i fjor og viser at bestanden også i år vil ligge over det nasjonale bestandsmålet. 3 av disse kullene befinner seg i Saltdal og 1 i Sørfold.

- Vi har tre dokumenterte kull i Saltdal. Den siste tiden har det forsvunnet oppimot 25 lam som man ikke kan gj øre rede for i øvre del av Saltdal, sier utmarkskonsulent Rune Berg i Saltdal kommune.

Vanskelig å finne kadaver

Sannsynligheten er stor for at det er jerven som har tatt lammene.

- Bjørnen tar noe også, men går ofte etter voksen sau, sier Berg til Avisa Nordland.

Lammene er forholdsvis små på denne tiden, noe som gjør det vanskelig å finne kadaver.

- Det er mye vegetasjon og terreng. Jerven er i tillegg en ekspert på å grave ned og gjemme vekk dyrene den tar, forklarer Berg.

Avslag på å ta ut flere dyr

- Det går hardt inn på næringen. Det er mange som er ute å fører tilsyn og det er mye uro i saueflokkene, sier Berg.

Tallene fra jervovervåkningen viser at det er dokumentert enda flere jerv i år enn i fjor.

- Vi har søkt om å få tatt ut mer jerv hvor de har ynglinger i saubeiteområdene, men har foreløpig fått avslag på dette, sier han.

Artikkeltags