Strekning der fem har mistet livet siden 1977 er nå blitt 12 km lang 90-sone

Statssekretær Allan Ellingsen (Frp) svinget øksa og åpnet torsdag en ny E6- strekning i Grane. Øksehugget markerte at graneværinger og andre kan kjøre i 90 på 12 kilometer ny vei.