Her planlegger de 60 hyttetomter: – Det må være såpass stort skal det bli bærekraftig