Ekstern gjennomgang av tarmkreftkirurgien i Helgelandssykehuset er snart ferdig: – Nå venter vi på evalueringa fra UNN før vi skal lage tiltak, som vil bli nødvendig

Helgelandssykehuset vil ikke gi innsyn i den ferdige rapporten som foreligger fra St. Olavs hospital.