[Avisa Nordland] – De tre hyttene vi oppførte i 2018 har vært en suksess. Vi har fått veldig gode tilbakemeldinger på dem. Vi får stadig flere gjester som kommer tilbake gang etter gang. Noen booker både ett og to år fram i tid, og da gjerne flere hytter for å få med seg familie og venner, forteller ekteparet Hege Braate Vaag og Erik Vaag.

De har investert flere millioner kroner i tre familie- og utleiehytter av høy standard på Våg på Engeløya.

Nå er de i gang med grunnarbeidene til flere hytter av samme høye standard, alle på 40 kvadratmeter, plassert i Røssøya hyttefelt på Engeløya gjennom bedriften Steigen Lodge.

– Vi er i gang med prosessen for i første omgang å bygge fire nye hytter. Vi er i ferd med å stikke ut tomtene og satser på å ha på plass fundamentene før jul slik at arbeidet med å montere hyttene kan ta til i januar og være ferdig til påske 2021. Da rekker vi å få med oss neste sesong, sier paret.

Det er gode muligheter for at det vil bli bygd enda flere hytter i samme felt på Røssøya.

– Vi har kjøpt åtte tomter totalt, så vi håper det blir enda flere hytter etter hvert, sier Erik Vaag.

Ikke bilvei

Paret har som prinsipp å bygge uten at det skal bli så store avtrykk i naturen. Derfor blir alle hyttene bygd på påler på naturtomter for å unngå sprengningsarbeider, hvis det er mulig.

– Det er egentlig regulert inn hytter på 150 kvadratmeter med garasjer i dette feltet, men vi vil nøye oss med hytter på 40 kvadratmeter. Det er vanvittig fint på Røssøya. Vi er opptatte av å ta vare på naturen. Derfor blir det heller ikke bilvei fram til hyttene, forklarer Hege Braate Vaag.

Ekteparet er bosatt i Lillestrøm kommune der begge jobber som konsulenter innenfor organisasjonsutvikling og ledelse. Erik Vaag har sine røtter på Engeløya, der foreldrene hans kommer fra, mens kona er fra Østlandet. Hyttene på Våg er bygd like i nærheten av et småbruk.

– Eiendommen har vært i familiens eie siden 1800-tallet. Jeg eier hovedhuset på gården, forteller han.

Nå er ekteparet i en forberedende fase for å bygge hytter på Røssøya.

Gode naturopplevelser

– Vi gjør dette fordi vi ønsker at folk skal få gode naturopplevelser. Vi synes det er gøy å gjennomføre disse prosjektene. Dessuten er det en klimatanke bak det hele. Vi tror at folk som oppholder seg i hytter som det vi bygger, vil få lyst til å ta vare på naturen. Vi har brukt lang tid på å designe hyttene. Selv om de er veldig små, er de funksjonelle og inneholder alt man trenger. Det er viktig for oss å vise at man kan bo på små arealer uten å mangle noe. Sørpå er det ikke uvanlig med svære hytter, gjerne på 150 kvadratmeter. Mange av dem står tomme store deler av året. Vi ønsker å gå i motsatt retning, forklarer ekteparet.

– Er det først og fremst idealisme eller økonomiske motiver, som ligger bak denne satsingen?

– Akkurat nå er det kun idealisme. Vi går bare i null nå fordi sesongen er så kort, men vi håper på sikt at Steigen kan få mer vinterturisme, slik Lofoten har, og da vil vi etter hvert kanskje gå i pluss, sier Hege Braate Vaag.

– Vi har en målrettet og fokusert satsing. Vi hadde ikke våget å satse videre på Røssøya uten å tro at markedet er der. Vi tror turismen vil øke i omfang i denne regionen og at sesongene vil bli lengre, legger Erik Vaag til.

Ønsker å samarbeide

Til nå har Steigen Lodge rekruttert kunder via Airbnb, Facebook, Finn.no og Booking.com.

– Nå jobber vi for å få på plass vår egen hjemmeside på nett. Vi har også nettopp fått egen Facebook-side, forteller paret.

De samarbeider gjerne med resten av reiselivsnæringen i Steigen for å gi gjestene et best mulig tilbud.

– Derfor er vi glade for at det er flere som satser på turisme på Røssøya. Steder der tilbud samles, har en tendens til å tiltrekke seg folk. Det å kunne samarbeide og spille på hverandre, er noe alle kan tjene på og gi større vekst på sikt. Samtidig ønsker vi ikke at Engeløya skal bli overbefolket av turister. Da vil øya miste mye av sjarmen sin. Godt planlagt turisme er veien å gå, mener Erik Vaag og Hege Braate Vaag.