Til aksjon for de skrøpelige eldre

Helsetjenesteaksjonen har valgt ut Mo i Rana som en av seks byer der det skal rettes søkelys mot nedleggelse av senger i sykehus og sykehjem. I bresjen lokalt står sykehjemslege Anette Fosse og daglig leder i Termik, Elin Smith.

Helsetjenesteaksjonen har valgt ut Mo i Rana som en av seks byer der det skal rettes søkelys mot nedleggelse av senger i sykehus og sykehjem. I bresjen lokalt står sykehjemslege Anette Fosse og daglig leder i Termik, Elin Smith. Foto:

Artikkelen er over 5 år gammel

Sykehjemssenger legges fortere ned i Rana enn hjemmetjenesten styrkes. Omsorgstrappa står i fare for å rase sammen.

DEL

Det mener sykehjemslege Anette Fosse og daglig leder for Termik, Elin Smith, som lokalt står i spissen for helsetjenesteaksjonens markering i Mo sentrum torsdag, der også Bjørn Lichtwarck er med i den lokale aksjonskomiteen. Han har for tida permisjon fra stillinga som sykehjems- og fastlege i Rana for å jobbe ved Alderspsykiatrisk avdeling/forskningssenter ved Sykehuset Innlandet

Landsomfattende

– Vi oppfordrer alle som kan, som bryr seg, som er pårørende, fagperson, frivillig og selvfølgelig politikere til å møte opp på markeringa i gågata torsdag, sier Anette Fosse og Elin Smith.

De har fått tilbakemelding på at ordfører og varaordfører er bortreist på oppdrag denne dagen, men lederen for Helse- og omsorgsutvalget, Rune Olsen, Miljøliste Rana, stiller for å møte aksjonsgruppa.

– Helsetjenesteaksjonen er landsomfattende. Torsdag legger de opp til markeringer seks steder. I tre av byene er nedleggelse av sykehussenger hovedtema, mens det i de tre andre byene, deriblant Rana, rettes søkelys på kutt i sykehjemssenger, sier Anette Fosse, som for øvrig er tidligere  kommunestyrepolitiker i Rana for SV.

Inneværende år er 18 senger i sykehjem lagt ned i Rana. Innen 2017 skal ytterligere 17 senger kuttes. Totalt betyr dette 35 færre sykehjemsplasser i Rana kommune.

– De som trenger plass i sykehjem må vente lenger på fast plass. Presset på korttidsplasser og avlastningsplasser øker. Pårørende som har sine boende hjemme får ikke like mye avlastning som før, og som har vært avgjørende for at de klarer å stå i pleiesituasjonen. Fleksibiliteten blir borte og tjenesten er presset, sier Anette Fosse.

Omsorgsplanen

Hun var med å utarbeide omsorgsplanen som et enstemmig kommunestyre har vedtatt. Hun mener den fortsatt er bra, og vil fungere. Da må den settes ut i livet.

– Utfordringa er at det kuttes i antall senger før tjenester som avlastning, dagtilbud, demenslag og korttidsplasser, bygges ut. Dette vil koste penger å etablere i starten, men det er avgjørende for at Rana skal fortsette å ha en god omsorgstjeneste samtidig som det blir færre senger, sier Fosse.

Målet med aksjonen torsdag er å gi politikerne faglig basert informasjon, slik at de vet hva konsekvensene vil bli for omsorgssektoren slik budsjettforslaget foreligger.

– Vi skjønner at Rana kommune er i en vanskelig økonomisk situasjon, og at alle må spare. Det har også omsorgsavdelinga gjort. Nå er imidlertid bunnen i ferd med å falle ut hvis ikke det bygges etter, sier Elin Smith.

Artikkeltags

Kommentarer til denne saken