– På kommunebarometeret for 2021 rangerte Rana kommune som femtende beste i landet på økonomi. Nå sier kommunen at de allikevel ikke har råd til å gi oss gratis skolemat, sier elevrådsleder for 10.-klasse ved Rana ungdomsskole, Ole Nygård Haugen.

Med seg har han elevrådsrepresentantene Mathea Jøsevold fra Rana ungdomsskole, Tuva Straumbotn og Dina Brendberg fra Utskarpen barne- og ungdomsskole og Leanne Fagerdal fra Storforshei barne- og ungdomsskole.

– Utjevner sosiale forskjeller

De mener ordningen så langt har fungert godt; den har vært et positivt tilskudd til det sosiale samværet blant elevene, og bidratt til at de har fått i seg nødvendig næring gjennom skoledagen.

– Det har gjort det enklere å yte maks. Helsedirektoratet anbefaler jo de fleste å spise hver tredje til fjerde time, så dette handler jo om både skolehverdagen vår og folkehelse, sier Fagerdal.

Ordningen med gratis skolemat gjorde det enklere for elever med matallergier.

– Det har også hjulpet de som har det litt vanskelig. Jeg kan ikke huske å ha sett noen sitte og spise alene mens vi hadde gratis skolemat. Og så blir det enklere å oppfordre hverandre til å spise.

– Det er ikke alle som rekker å spise frokost før de må ta bussen tidlig for å komme seg til skolen. Enkelte har jo busstur på over en time. I tillegg gjør jo også gratis skolemat at sosiale forskjeller utjevnes, ved at elever fra lavinntektsfamilier også får seg lunsj, sier elevene.

– Og det er ikke alle foreldre som er hjemme om morgenen og kan hjelpe til eller sørge for at ungen spiser frokost og lager matpakke, tilføyer Straumbotn.

Gratis skolemat var valgkampsak i 2019

I valgkampen til kommunestyre- og fylkestingsvalget i 2019 var nettopp prøveprosjektet med gratis skolemat en av sakene som Rana Arbeiderparti gikk til valg på.

– Målet er to måltider i løpet av dagen. Hvorfor ikke Norge kan greie det samme som Sverige er for meg helt uforståelig. Vi starter med frokost, men har lyst til å kunne servere elevene et varmt måltid også, så vi prøver å få dette til, over tid, uttalte ordfører Geir Waage til Rana Blad.

Da Rana Blad før jul omtalte at skolematordningen ikke kom med til årets budsjett, forklarte Waage at kommunestyret ikke fant penger til dette i budsjettplanen.

– Skolemat er godt og fornuftig. Nye penger må eventuelt komme under andre økonomiske tider, ellers må staten komme med en ordning for skolemat, sa ordføreren.

– Kom som et sjokk på oss

Elevene sier de først fikk vite at ordningen var kuttet da de kom tilbake til skolen etter nyttår.

– Det kom som et sjokk på oss, sier de.

– Vi synes det er dårlig at Rana Arbeiderparti ikke klarer å holde det de har lovet. Det er forståelig at det ikke er alle valgløfter man klarer å holde, men man må i hvert fall prøve, sier Haugen.

Prosjektet med gratis skolemat har kostet Rana kommune 1,4 millioner kroner per år.

– Men Rana kommune har et budsjett på cirka to milliarder kroner. Det betyr at gratis skolemat utgjør under en tusendedel av budsjettet. Man skulle tro at det burde være mulig å finne penger til dette.

Elevrådsrepresentantene forteller at de har fått reaksjoner fra både medelever, foreldre og lærere som irriterer seg over og skjønner ikke hvorfor ordningen kuttes.

– Man lurer jo på hva politikerne tenker når de fjerner en ordning som fungerer, sier Brendberg.

– Og så er det jo merkelig hvordan Norge er bare ett av tre land i Europa som ikke har gratis skolemat, legger Haugen til.

Dårligere konsentrasjon og mer uro

Elevrådsrepresentantene ved Rana ungdomsskole forteller at de har gjennomført en uhøytidelig spørreundersøkelse blant tiendeklassingene ved skolen.

– Der svarte 74 av 174 at de spiser frokost oftere enn de ikke gjør det i løpet av en uke. 76 av 174 har med seg lunsj til skolen oftere enn ikke, forteller Haugen.

– I forrige uke talte jeg åtte av tjueseks elever i min klasse som hadde med mat hjemmefra, sier Fagerdal.

– De fleste andre dro på butikken, som ligger rett ved skolen, og kjøpte seg mat. Men det blir for det meste bare 'raske' karbohydrater.

Jøsevold understreker at det er viktig for læringen deres at de får i seg mat gjennom skoledagen.

– Vi vokser jo og trenger ekstra mat. Og hjernen vår må ha mat for å fungere. Ordningen med gratis skolemat bidro til at alle elevene får de rette forutsetningene for læring, sier hun.

Elevene sier at konsekvensene av at ordningen nå fjernes er at konsentrasjonsevnen hos elevene går ned, det blir mer uro i klassen og dårligere resultater på prøvene.

– Veldig viktig for veldig mange

Elevrådsrepresentantene håper at Rana kommune snur i saken og gjeninnfører gratis skolemat.

– Vi har støtte fra både FAU og ungdomsrådet. Dette er en sak som er veldig viktig for veldig mange, sier Haugen.

– Skal det være slik at elevene fra familier med best råd blir de som skal gjøre det best på skolen? spør Brendberg.

– Mette barn forstyrrer mindre, og lærer bedre, poengterer Ole Nygård Haugen, Mathea Jøsevold, Dina Brendberg, Tuva Straumbotn og Leanne Fagerdal avslutningsvis.