Elkem Rana varsler vedlikeholdsarbeid:- Vil kunne medføre utslipp over skorstein

DEL

Elkem ASA Rana varsler om arbeidet i en pressemelding tirsdag.

- Det vil utføres vedlikeholdsarbeid på renseanlegget hos Elkem Rana onsdag denne uken.

04.03.2020 stanses anlegget mellom kl. 10.00 og 18.00, og vil kunne medføre utslipp fra skorstein.

- For å begrense utslippet til et minimum, vil ovnsproduksjon stanses i samme periode. 01.01.2020 ble støvkonsentrasjonsgrensene i Elkem Ranas tillatelse etter forurensingsloven, endret fra 20 mg/Nm3 til 5 mg/Nm3.

Gode løsninger og systematisk arbeid har bidratt til at filteret siden 2018 har levert konsentrasjoner som tilfredsstiller 5 mg-kravet. Vedlikeholdsarbeidet som utføres denne uken er nødvendig forebyggende vedlikehold som Elkem Rana må gjennomføre for å sikre stabil drift på filteret og for å opprettholde den høye rensegraden. Vår tillatelse etter forurensingsloven åpner for kortere utslipp som dette for å kunne gjennomføre slikt vedlikehold, skriver Frode Johan Berg fra Elkem ASA Rana i pressemeldingen.

Artikkeltags