Elkem planlegger vedlikehold: - Dette vil kunne medføre synlig utslipp

DEL

I en pressemelding fra Elkem Rana opplyses det om vedlikeholdsarbeid på renseanlegget.

- Det planlegges vedlikeholdsarbeid på renseanlegget hos Elkem Rana. Arbeidet planlegges gjennomført i flere omganger og innebærer at filter må kobles ut i kortere perioder. Første stans blir onsdag 30. oktober kl. 08.30-12.00. Dette vil kunne medføre synlig utslipp fra skorstein.

Dette er et ledd i forebyggende vedlikehold som Elkem Rana må gjennomføre for å sikre stabil drift på filteret. For å begrense utslippet til et minimum vil ovnsproduksjon stanses i samme periode. Vår tillatelse etter forurensingsloven åpner for kortere utslipp som dette for å kunne gjennomføre slikt vedlikehold, står det i pressemeldingen.
FAKTA FILTERANLEGG ELKEM RANA:

Elkem Rana har i dag to filteranlegg. Ett til hver ovn.

Begge anleggene er undertrykksfilter som ved hjelp av industrivifter drar avgassen fra ovnene, filtrer gassen gjennom filterposer, og slipper den filtrerte gassen ut gjennom en felles skorsteinspipe.

Støvkonsentrasjonen i skorstein overvåkes kontinuerlig ved hjelp av støvmålere.

Elkem Ranas tillatelse etter forurensingsloven tillater en støvkonsentrasjon på 20 mg/Nm3 i den filtrerte avgassen.

Som en av de beste i verden, har Elkem Ranas filter levert en konsentrasjon på 3,4 mg/Nm3 hittil i år.

Elkem Rana filtrerer årlig ca 25 000 tonn Microsilica fra avgassen.

Microsilica er et viktig og ettertraktet produkt som benyttes blant annet i betongindustrien, skriver selskapet i en pressemelding.

Artikkeltags