[AVISA NORDLAND] Bodøregionens Utviklingsselskap vil ha en fullverdig utbygging av RV 80 og E6 fra Fauske til Bognes. Men næringslivet i regionen vil at det skal være selskapet Nye Veier som får oppdraget.

Administrerende direktør Elnar Remi Holmen, opprinnelig fra Lurøy, understreker at man ønsker en fullverdig utbygging av strekningene og ikke en nedskalert versjon slik selskapet Nye Veier nylig har spilt inn som sitt forslag til Nasjonal Transportplan.

Rulleres nå

Innspillene som nå kommer fra kommuner, regioner og ulike organisasjoner gis til den forestående rulleringen av Nasjonal transportplan (NTP). Denne gangen for perioden 2022 til 2033.

- Nye Veier er det mest effektive veiutbyggingsselskapet i norgeshistorien. Også for strekningene våre bør man få bygd ut dette i en helhet. Det er raskere og mer effektivt. Nye veier har levert et fantastisk produkt - også slipper man at det vil ta en hel generasjon å få gjennomført alt, fremholder Remi Holmen.

Næringslivet i regionen velger ser dermed bort fra selskapet Nye Veiers eget forslag til veiutbygging, men mener de likevel er riktig aktør for å gjennomføre oppdraget.

Nye Veier ble opprettet av Stortinget i 2016 med mål om å etablere en effektiv og spesialisert byggherreorganisasjon. Oppdraget har vært å planlegge, bygge, drifte og vedlikeholde trafikksikre hovedveier

Fire etapper

Bodø kommune behandler forøvrig sitt innspill til NTP i formannskapet i dag - torsdag 2. april

I innstillingen opprettholdes Salten regionråds prioriteringer og fastholdelse av tidligere innspill til Nasjonal Transportplan. Med andre ord at man har en prioritering i følgende rekkefølge:

1. E6 Ulvsvågskaret – tunnel

2. E6 Sørfold – ny trasè

3. Prosjektet «Fra bru til bru» - Omlegging av E6 og RV 80 ut av Fauske sentrum, samt utbedring av strekningen Nordvika – Sagelva på RV 80 og omlegging av trafikken i tunnel på Tverlandet.

4. E6 Kråkmo Sør.

Bildeserie

SE BILDENE: Folkefest for åpningen av ny E6 gjennom Rana ved Krokstrand

Heller en pakke

Remi Holmen peker på næringslivet ønsker en pakke. En sammenhengende veibygging er også en stor suksess i Nordland. Helt konkret peker han på entreprenørselskapet Hæhre som har fått lov å bygge kontinuerlig ny E6 nord og sør for Mo i Rana. Nettopp det at man får bygd sammenhengende har der vært helt avgjørende for en rask fremdrift.

Faren ved å ikke gå for en sammenhengende utbygging, er i følge Remi Holmen at man risikerer at man får fire prosjekter med ulik fremdrift.

I Nye veiers innspill til NTP har man foreslått at rammen for utbedring av riksvei 80 er satt til 2,8-3,4 milliarder kroner. E6 Fauske-Bognes har flere forslag til hvordan veien skal ferdigstilles, men minimumskostnaden er satt til 3,2 milliarder kroner. Dette er betydelig lavere summer enn det som Statens Vegvesen tidligere har lagt frem.

Statens Vegvesen har imidlertid der kun presentert en fullstendig ombygging av E6 gjennom Sørfold.

Flere prosjekter

I tillegg til de to store veiprosjektene inngår også flere andre store prosjekter i Saltenregionen i NTP.

Nasjonal transportplan 2018-2029 inneholder blant annet Byutviklingsprosjekt i Bodø – flytting av dagens lufthavn. Et samlet Storting og Regjeringen er positiv til en flytting av lufthavna i Bodø og bystyret ber om at dette prosjektet også tas inn i kommende NTP.

Videre ber man om at Rv 80 til ny lufthavn i Bodø Ny lufthavn er under planlegging med mål om å være ferdigstilt i 2024 -2026. Det må bygges en ny riksvei som tilførselsvei til den nye lufthavnen. Dette prosjektet må tas inn i ny NTP

For Nordlandsbanen vektlegges det at det trengs flere krysningsspor, automatisering og omlegging til miljøvennlige drivstoff for å sikre at mer gods går på bane i stedet for vei.

Det trengs også en ny Nord-Norgelinje på sjø ved en tilrettelegging for godstransport på jernbane. Fortrinnsvis ved en ny båtrute fra Bodø til Tromsø/Alta. Planlegging av ny containertransport med båt fra Bodø til Troms krever tilrettelegging av krysning av Rv 80 Jernbanevegen - mellom jernbaneterminalen og havneterminalen.