En av startpallene var så nedslitt at bare sponplata var igjen: - De andre var også så ødelagte at det ikke var trygt for svømmerne