Parlamentarisk leder i KrF, Hans Fredrik Grøvan, fikk et godt innblikk i industriens muligheter og utfordringer da han besøkte Mo i Rana fredag.  Transport både til lands, til vanns og i luft var tema på møte koordinert av Rana KrF og sentrale aktører i industrien i Rana, står det i en pressemelding fra Rana KrF.


- Industrien er helt sentral i dagens Mo i Rana, men uten gode kommunikasjoner risikerer man stagnasjon i stedet for utvikling. Derfor ville vi gjerne sette fokus på transport når vi fikk mulighet til å få besøk av Grøvan som har en sentral posisjon i forhold til Stortinget og som har god kunnskap og kapasitet på dette området, sier nestleder i Rana  
KrF Einar Bondevik.


I et tett program redegjorde først Alf A. Øverli, daglig leder i Rana Industriterminal AS, for industriparkens drift og dimensjoner. Robert Jakobsen fra Meyership forklarte Helgelandsterminalens funksjon med samarbeid mellom aktører og forenklet samhandling mellom båt, bane og bil. Rana utviklingsselskaps Reidar Ryssdal redegjorde for behovet for oppgradering av jernbanen og krysningsspor for å gjøre det mulig å flytte mer av godstransport over frå vei til bane. Han tok også med flaskehalsen i Bustneslia hvor man trenger statlig hjelp for å realisere prosjektet som fylket nå har satt høyt opp på prioriteringslista. Der kunne Grøvan stemme i at vegstrekninger som var viktige for næringslivet var høyt prioriterte.


De to store sakene på møtet var likevel havn og flyplass. Både konstituert havnefogd Øystein Lorentzen og prosjektleder Mo i Rana havn Kjell-Idar Juvik presenterte havneområdenes funksjon og la tydelig vekt på behovet for mudring båe ved Toranesekaia og ved nye dypvannskaia.


- Det vil gi muligheter til større båter og med det mer effektiv transport som også gir mindre belastning for miljøet, konstaterte Juvik. Her er det også planer for å bygge sidespor til jernbanen for ytterlige effektivisering av transport. Ved nye industrisatsninger som battericellefabrikk vil også gode kaianlegg være en viktig plussfaktor.


- Vi har hatt mye god hjelp fra KrF i prosessen til nå, konstaterte Henrik Johansen i Polarsirkelen lufthavnutvikling med håp om at den hjelpen måtte fortsette, noe Grøvans interesse bar bud om.
Ingelin Noresjø, næringsråd i Nordland og 2. nestleder i KrF, deltok også på møtet. Hun konstaterer at temaet som ble tatt opp ikke bare er viktig for Mo i Rana, men for landsdelen.


- Rana en mangfoldig og variert industri i vekst. Det er viktig for oss at den får utvikle seg, sier hun.


Grøvan lot seg imponere av aktiviteten og la særlig merke til på samhandling mellom aktører, offentlig og privat samarbeid i havn og flyplass og noterte seg sørlig fokuset man har på energieffektivisering og gjenbruk av energi i industriparken.

- Alt dette viser at dere har svært gode prosjekter i Mo i Rana og de ligger langt framme i tankene hos flere. En av utfordringene er når det kreves samhandling mellom departementet, men både flyplass og dypvannskai vil bli realisert, sier Grøvan, men kan  
ikke love noe på forhånd fra høstens budsjettforhandlinger.


- Husk bare at tålmodigheten er oppbrukt når det gjelder flyplass. Vi har ventet lenge, sier Rana KrFs leder Anne Sofie Urke. i pressemeldingen.