Den 15. juni ble det innført et nytt knippe regler rundt bruken av elektrisk sparkesykkel. Til glede for mange er det blant annet omsider innført en promillegrense.

Det betyr at en risikerer en solid bot, samt å miste billappen om politiet stopper deg på sparkesykkel med en promille på over 0,2.

Sommeren 2021 opplevde Oslo universitetssykehus stor pågang når det kom til ulykker forårsaket av elsparkesykkel.

Tidligere i år ble utleie av elsparkesykkel stengt i timene mellom 23.00 og 05.00. Det bidro til en solid nedgang i antall skadde i april og mai i år sammenliknet med i fjor.

I løpet av april og mai 2022 behandlet skadelegevakten i Oslo ti ulykker på nattestid. I samme perioden i fjor lå tallet på 81.

Kjørte sparkesykkel med 1,65 i promille

Påtaleavsnittsleder Lisa Mari Løkke bekrefter overfor Nettavisen at det er gjort en rekke førerkortbeslag og inndragelser etter at den nye loven ble innført. Noen av tilfellene har i følge Løkke vært ganske ekstreme.

– Regelverket er nytt. Politiet har ennå ikke måter å skille ut disse sakene fra andre straffesaker med motorvogn, men vi kan si at det er flere, bekrefter løkke.

– Den strengeste reaksjonen vi er kjent med så langt, og som er rettskraftig, er fra Trøndelag der en mann ble tiltalt for å ha ført en el-sparkesykkel med en promille på 1,65 i promille, opplyser hun til Nettavisen.

Mannen fra Trøndelag ble domfelt til 18 dagers fengsel og en svimlende bot på 59.000 kroner. Mannen mistet i tillegg førerretten i 18 måneder.

Hvor mange bøter som er gitt og førerkortbeslag som er tatt, har ikke politiet oversikt over ennå.

Roser utviklingen

Ifølge Løkke er politiet i Oslo mer enn fornøyd med at de nå ser en markant nedgang i antall skader relatert til elsparkesykkel-håndtering, sammenliknet med fjoråret.

Løkke drar frem tiltaket om nattestengte sparkesykler og at det nå er generelt færre i bybildet, som årsaker til nedgangen.

Hun tror og at den omfattende mediedekningen har vært med på å får folk til å forstå den reelle alvorlighetsgraden.

Ved spørsmål om en ny vurdering av elsparkesykkel-utleie mellom klokken 23-05, svarer Lisa Mari Løkke følgende:

– Regelverket med promillegrense er nytt og politiet i Oslo følger med på hvilken effekt det vil ha.