En skulle tro at det var like viktig for vefsnordføreren, som for alle oss andre, at Helgelandssykehuset makter å rekruttere de dyktigste folkene. Dessverre ser det ikke slik ut

Vefsn-ordfører Berit Hundåla (Sp)

Vefsn-ordfører Berit Hundåla (Sp) Foto:

At styrelederen er så klar på at kompetanse skal være en bærende faktor for alle Helgelandssykehusets tjenester, er meget betryggende. Kompetanse må telle mer enn adresse, skriver sjefredaktør Marit Ulriksen.

DEL

LederDette er en leder. Lederen gir uttrykk for avisens holdning.Helgelandssykehuset ønsker å rekruttere de beste uavhengig av bosted – og må da legge til rette for fleksibilitet for den enkelte ansatte i stillinger hvor dette er mulig.

Det slår styreleder Arne Benjaminsen i Helgelandssykehuset fast. At han kommer med en så soleklar beskjed, er veldig bra. Det er også veldig logisk.

Framtidas Helgelandssykehus skal bygges opp som en enhet på to lokasjoner, i Mo i Rana og i Sandnessjøen og omegn.

Både styreleder Benjaminsen og administrerende direktør Hulda Gunnlaugsdottir har gjentatte ganger understreket at ambisjonen er å bygge Norges beste lokalsykehus. Det er ikke akkurat en beskjeden ambisjon. For å lykkes med dette, er det innlysende at det vil være nødvendig å rekruttere, og beholde, fagfolk med høy kompetanse.

Det burde utenforstående, som Vefsn-ordfører Berit Hundåla (Sp), også skjønne. Hun har nylig, igjen, vært ute og blandet seg opp i interne ting i Helgelandssykehuset. Denne gang på et detaljnivå en knapt skulle tro var mulig.

I et brev til styreleder Benjaminsen reagerer hun på at den nye HR-sjefen i Helgelandssykehuset får kontorsted Mo i Rana, all den tid HR-senteret er lokalisert i Mosjøen. At det i utlysninga av stilling var klargjort at det for den rette kandidaten kunne legges til rette for arbeidssted ved en av de andre enhetene i foretaket enn Mosjøen, har tydeligvis gått Hundåla hus forbi.

En skulle tro at det var like viktig for vefsnordføreren, som for alle oss andre, at Helgelandssykehuset makter å rekruttere de dyktigste folkene. Dessverre ser det ikke slik ut når hun problematiserer at den nye HR-sjefen får kontorsted på Mo. At vedkommende er den rette for stillinga, synes altså å være underordnet.

Ellers er det jo interessant å merke seg at ordføreren engasjerer seg i så stor grad at hun utber seg et svar fra styrelederen på hvor en enkelt person ansatt i Helgelandssykehuset skal ha arbeidssted. Dette er altså ordføreren som syntes det var en strålende idé å bygge ett stort nytt sykehus sør for Korgfjellet, og som følge av det ville legge ned sykehuset på Mo og dermed fjerne hundrevis av arbeidsplasser herfra. Dette er altså ordføreren som i sin iver etter ett sykehus på Helgeland, har velsignet nedleggelsen av sykehuset i egen by, og på den måten har bidratt til at et anselig antall av sine egne innbyggere må finne seg i å jobbe på et nytt «kontorsted». Rekruttering kommer til å bli ei utfordring, for ikke å si kjerneproblemet, til Helgelandssykehuset. Det var en av de viktigste faktorene som den eksterne ressursgruppa trakk fram da den konkluderte med at det mest fornuftige ville være å bygge ett stort akuttsykehus i Mo i Rana.

At styreleder Benjaminsen er så klar på at kompetanse skal være en bærende faktor for alle Helgelandssykehusets tjenester, er meget betryggende. Kompetanse må telle mer enn adresse. Bare på den måten kan vi som bor her få det vi nå blir forespeilet: Norges beste lokalsykehus.


Skriv ditt leserbrev her «

DELTA I DEBATTEN! Vi oppfordrer leserne til å bidra med sine meninger, både på nett og i papir

Artikkeltags

Kommentarer til denne saken