I år har det vært mye oppmerksomhet rundt ungdomsfiskeordningen, som har vært en stor suksess med økt deltakelse. Regjeringen lanserte i vår at de ville utvide ungdomsfiskeordningen til å gjelde hele sommerferien, i tillegg til at de innførte støtteordningen til kommuner som ville bli med i ordningen.

Ungdomsfiskeordningen gir ungdom mellom 12 og 25 år mulighet til å drive fiske i sommerferien, og omsette fangst for inntil 50 000 kroner. Ordningen gjelder for hele landet i perioden fra 13. juni og til og med 19. august 2022, og omfatter alle fiskeslag som blir fanget i de vanlige fiskeriene langs kysten.

Resultatet av den økte støtten har vi sett i media gjennom hele sommeren. Det har vært enorme søkertall og oppmerksomhet, og blant annet i Nordland har vi sett en stor økning av påmeldte ungdommer. I år var det ifølge fiskeridirektoratet 83 påmeldte deltakere, som gir en økning på 25 fra 2021, da det var 58 påmeldte. Dette viser at styrkingen av ordning fra Senterparti-regjeringen i har funket, og at interessen for ungdomsfiskeordningen har økt.

Det er viktig å ha gode prøveordningen som dette for ungdom, slik at de kan utforske fremtidsrettede næringer, som fiskeriyrket. Og dette er akkurat målet med ungdomsfiskeordningen, nemlig å gi ungdommen en vei inn i fiskerinæringen. Derfor er det svært viktig at Senterparti- og Ap-regjeringen fortsetter med denne satsingen på ungdom og fiskerinæringen.

Resultatet fra årets styrking av ungdomsfiskeordning viser i hvert fall at dette er noe ungdommen ønsker å ta del i. Ungdomsfiskeordningen er kommet for å bli, og nå er det viktig at vi politisk både videreutvikler og styrker denne ordningen.

Av Anette Amalie Åbodsvik Bang, ungdomskandidat Nordland Senterungdom.