– Englia barnehage kom og var sammen med oss. Det ble tegnet, malt, sunget sanger av barnehagekoret og de spiste masse god mat sammen med de eldre, forteller avdelingssykepleier ved Selfors sykehjem og Selfors stua, Silje Bakken.

Det ble et populært besøk, og ble spesielt satt pris på etter ei tid med lite aktivitet som følge av koronapandemien. Ikke minst smakte det godt med god mat i lag med gode venner.

– Endelig har samfunnet åpnet mer opp igjen. Her på sykehjemmet ønsker vi flere aktiviteter både internt i avdelinga, men også med besøk utenfra, forteller Silje Bakken.

I koronatida ble det fokusert på hverdagskvalitet på avdelingene, som har kjøpt inn flere typer spill, tegnebøker og kryssord som er passer godt for beboerne.

– Vi planlegger nå påskekino på avdelingen der vi skal vise Fjolls til fjells. Da skal vi servere popcorn, sjokolade, brus og potetgull som seg hør og bør, forteller avdelingsleder Silje og fortsetter:

– Alle frivillige og andre organisasjoner er velkomne til å ta kontakt med oss på Selfors sykehjem. Alle avdelinger i institusjonstjenesten ønsker et godt samarbeid med barnehager, skoler og frivillige tjenester.