Enslige minstepensjonister får en ekstrapott på 4.000 kroner. Dette gjelder bare de som var minstepensjonister i 2020, men pengene kommer til utbetaling i 2021.

Pengene kommer til utbetaling over jul, så snart det er teknisk mulig. Men trolig vil det drøye fram mot sommeren før pengene kommer, på grunn av et stort behov for manuelle utbetalinger.

Det fremkommer av onsdagens enighet mellom regjeringspartiene Høyre, Venstre og KrF og Fremskrittspartiet om salderingen av årets statsbudsjett.

– Inkludert den tidligere budsjettenigheten sørger vi i dag for at enslige minstepensjonister får flere tusen kroner ekstra i 2021, sier Fremskrittspartiets finanspolitiker Hans Andreas Limi til NTB.

Økt flere ganger

KrFs finanspolitiker Tore Storehaug peker på at enkeltbevilgningen kommer i tillegg til økningen som har kommet for enslige minstepensjonister de siste årene og neste år.

– KrF har i forhandlinger tre ganger før økt summen med 4.000 kroner, og i budsjettenigheten for 2021 blir den økt med 5.000 til, sier han til NTB.

I budsjettenigheten tidligere i høst ble det enighet om at enslige minstepensjonister får en årlig økning på 5.000 kroner, med virkning fra juli 2021. Også pengene som i tråd med onsdagens enighet settes av, blir altså utbetalt neste år.

Ifølge en beregning fra Arbeids- og sosialdepartementet vil en påplussing på 4.000 kroner til alle enslige minstepensjonister koste om lag 300 millioner kroner

– Ikke i mål

Samtidig har Frp og SV sammen fremmet et forslag om å endre pensjonsreguleringen med mål om bedre og mer forutsigbar inntektsvekst, i tillegg til en opptrappingsplan for minstepensjonen.

Limi kaller onsdagens nyhet et stort steg i riktig retning, men understreker at Frp ikke er i mål.

– Frp vil nå fortsette kampen for å styrke pensjonistenes kår. Vi vil bruke momentet vi nå har fått inn i forhandlingene om et nytt pensjonsforlik, til å bedre pensjonistenes inntektsvekst også fremover, sier han.

Etter det NTB kjenner til, jobber opposisjonen med å forsøke å gjøre om engangsbeløpet Frp og regjeringen har blitt enige om til en varig heving av minstepensjonene, eller i det minste å sikre at vedtaksteksten ikke utelukker det.

Et annet tema i forhandlingene er at ny regulering av pensjonene også skal gjelde for 2020-pensjonene selv om de innføres først i 2021. Det vil i så fall innebære at pensjonistene neste år vil få etterbetalt mellomlegget fra årets underregulering på 0,75 prosent og det som ville vært et gjennomsnitt av pris- og lønnsveksten i år. Ifølge anslag fra Arbeids- og sosialdepartementet er det snakk om 350 millioner kroner i 2020 og 500 millioner kroner som helårseffekt.

(©NTB)