Leder i Senterpartiet i Nordland, Trine Fagervik, var nylig på besøk hos industrien i Mo i Rana, hvor hun blant annet benyttet anledningen til å kritisere EØS-avtalen. Dette ble fulgt opp av et leserinnlegg den 24. august i Rana Blad hvor Fagervik, sammen med Sps Sigbjørn Gjelsvik, tar til orde for å «utrede alternativer til EØS».

En utredning høres uskyldig nok ut, men alternativene til EØS er åpenbare: Enten EU-medlemskap eller si opp EØS og forhandle fram en ny avtale som ingen kan spå utfallet av.

Debatten er derfor viktig, og jeg vil bruke anledningen til å trekke fram tre grunnleggende ting som gjør EØS-avtalen så viktig for norske arbeidsplasser – ikke minst i distriktene.

Det første er at avtalen sikrer Norge fri tilgang til EUs indre marked. Dette er verdens største felles marked. Med et felles europeisk regelverk på viktige områder, har industrien sikkerhet for at varer ikke blir stanset på grensene eller forsinket på grunn av ulikt regelverk.

Selv små forsinkelser representerer store kostnader for industrien. Usikkerhet kan også føre til at norske leverandører oftere blir valgt bort.

For det andre er EUs energi- og klimapolitikk svært avgjørende for norsk industri og næringsliv, nå mer enn noensinne. Norsk industri støtter fullt ut ambisjonen om netto nullutslipp i 2050 gjennom veikartet for prosessindustrien. EU satser nå stort innenfor batterier, hydrogen, havvind samt karbonfangst, lagring og bruk (CCUS).

EU gjennomfører den mest omfattende omstillingen av europeisk økonomi og energisystem i nyere historie gjennom European Green Deal. EØS-avtalen gjør Norge godt rustet for å kunne nå klimamålene og bygge opp industrien vi skal leve av etter oljen. Hvis vi setter oss på sidelinjen gjennom å si opp EØS-avtalen, vil det være en tabbe av historiske dimensjoner.

For det tredje sikrer EØS-avtalen forutsigbarhet. Norske interesser må i dag tas med i vurderingene når EU utformer EØS-relevant politikk. Videre, hvis EØS-avtalen skulle erstattes med noe annet, må vi faktisk først si den opp. Det vil i beste fall bety at det blir en lang periode med usikkerhet for norsk næringsliv. Og det betyr tapte muligheter i en tid der vi trenger å ta alle muligheter i bruk.

Det er derfor vanskelig å få tak på hva som skulle være hensikten med å utrede alternativer til EØS. Det er bred politisk enighet, Senterpartiet inkludert så vidt jeg kan forstå, om at Norge trenger en omfattende handelsavtale med EU. EØS svarer på nettopp det. Alternativet til EØS er enten EU-medlemskap eller å si opp EØS-avtalen og forhandle fram en ny avtale. Og det er ingen garantier for at Senterpartiet ville blitt fornøyd med et nytt forhandlingsresultatet. Forhandlinger handler som kjent om å gi og ta.

Arve Ulriksen,
adm. dir. Mo Industripark AS

Les også

Å være mot EØS-avtalen betyr egentlig at man har gitt opp å skape vekst i nord

Les også

Å drive Sp-valgkamp i eksportfylket Nordland uten å kunne så mye om EØS-avtalen, er ikke akkurat et sjakktrekk

Les også

Kanskje Frøysa og Ulriksen bør lytte mer til fagbevegelsen enn til NHO?