Vi i Senterpartiet er opptatt av å lytte til folk som vi møter. Etter Rana Blads omtale av møte i Mo Industripark 18. august, må vi dessverre konkludere med at avisa med fordel kan forsøke å strekke seg lengre for å gjøre det samme.

Vi som var til stede fra Senterpartiet på møte med representanter for Celsa, Mo Industripark og tillitsvalgte i industrien 18. august opplevde et interessant og givende møte, der både EØS-avtalens utfordringer og utredning av alternativer var blant temaene. I møtet spurte vi den lokale Ap-leder og tillitsvalgte i Fellesforbundet, Lars Frøysa, åpent hvorfor han så EØS-avtalen som det eneste mulige alternativ for avtale med EU som kunne sikre markedsadgangen for norsk industri. Vi viste også til at blant alle de handelsavtaler EU har inngått med andre land, så er det kun Norge, Island og Liechtenstein som har valgt EØS. Rana Blad har i ettertid gjennom redaksjonelt oppslag og lederartikkel forsøkt å vri dette til at vi «ikke vet så mye om» EØS-avtalens betydning for norsk industri og at vi mener at «EØS bare er bokstaver». Det er en mildt sagt spesiell framstilling.

For oss i Senterpartiet er det ikke avgjørende hva man kaller avtalen, men avtalens innhold. For Senterpartiet er det helt uaktuelt å sette interessene til norsk eksportretta industri på spill. Tvert om vil vi utrede alternativer til EØS-avtalen som både kan sikre bedre markedsadgang og samtidig sikre større nasjonal råderett på viktige områder, som blant annet energi-, industri-, arbeidsliv- og distriktspolitikken. Dette er godt i tråd med hva blant annet Fellesforbundet har vedtatt.

Til Aftenposten 18. august, samme dag som vi besøkte Mo Industripark, uttalte Fellesforbundets leder Jørn Eggum at «Fellesforbundets medlemmer erfarer både de positive og negative konsekvensene av å være omfattet av EØS-avtalen. Vi må få satt en stopper for de mest negative utslagene, som sosial dumping, og samtidig sikre markedsadgang for norsk eksportrettet industri.» Disse uttalelsene følger opp Fellesforbundets landsmøtevedtak om å «kreve at det gjennomføres en offentlig utredning om disse punktene, og som også viser hvilke alternativer vi har til dagens EØS-avtale, som samtidig vil sikre våre bedrifter en full og forutsigbar markedsadgang til Europa.» Fellesforbundet vedtok for øvrig på det samme landsmøtet at Norge må melde seg ut av Acer. På den måten vil Norge kunne gjenvinne nasjonal råderett over vitale deler av energi- og industripolitikken.

I møtet på Mo opplevde vi en god samtale Frøysa og de andre tillitsvalgte om de store utfordringene som norsk industri står overfor, blant annet knyttet til økende kraftpris, mulig toll på UK-eksport av biler med batterier produsert i Norge (en toll biler med batterier fra EU-land slipper) og fare for utfasing av den svært viktige CO₂-kompensasjonsordningen som årlig utgjør ca. 2,5 mrd. kroner for norsk industri. Vi registrerer at Rana Blad, som var til stede i møtet, ikke finner grunn til å fokusere på noe av dette, men i ettertid heller velger å innhente uttalelser fra Frøysa der han går til angrep på Senterpartiets representanter i møtet. Det bidrar dessverre ikke til en opplyst offentlig samtale om EØS-avtalens utfordringer.

Trine Fagervik og Sigbjørn Gjelsvik

Tredjekandidat Nordland SP / stortingsrepresentant Akershus, Leirfjord

Les også

Å drive Sp-valgkamp i eksportfylket Nordland uten å kunne så mye om EØS-avtalen, er ikke akkurat et sjakktrekk