Helse Nord og skifte av styremedlemmer i HSYK-styret

Media på Helgeland gjorde tidligere i vinter en kartlegging av hvem av de da sittende styremedlemmene i HSYK som ønsker å fortsette i styret i en ny periode. En av dem som sa ja til å fortsette var Eva Monica Hestvik. Hun fikk likevel ikke lenger sitte i styret i HSYK. Det avgjorde styret i Helse Nord i sitt styremøte den 24.3.

Eva Monica Hestvik har vist seg som et rakrygget styremedlem med integritet og sine meningers mot, framført på en saklig og faglig fundert måte. Ikke minst når det gjelder saken om tarmkreftkirurgien og hvilken manglende selvstendighet hun mener HSYK-styret har hatt i sitt styrearbeid under den nåværende ledelsen og styret i Helse Nord. Alt dette ved Eva Monicas styregjerning er kommet fram i Rana Blads dekning av styremøtene i HSYK.

Er det dette som er årsaken til at Helse Nord ikke lar Eva Monica Hestvik fortsette som styremedlem i HSYK i en ny periode selv om hun selv vil det? Gir fjerningen av Eva Monica Hestvik fra HSYK-styret i så fall et klart og utvetydig signal til de nye styremedlemmene i HSYK om at de bør trø varsomt og si minst mulig i styremøtene?

Dette er spørsmål som vi ikke får vite svaret på. For selvfølgelig ble valg av styret i HSYK for den kommende perioden drøftet og vedtatt i en lukket runde i Helse Nord-styret. Derfor mener jeg dette er spørsmål Helse Nord må tåle blir stilt offentlig.

Gustav Arne Nyborg