Gå til sidens hovedinnhold

Er det noen som kommer til å passe på at avstandsregler og andre smittevernregler blir ivaretatt, så er det Anders, Vegard, Tahli, Ken Ronnie og alle andre som driver restaurant

Er det virkelig noen som tviler på at ikke smittevernoverlege Frode Berg i Rana, som lenge holdt fast på søringkarantenen, vil stenge ølkranene på dagen om han finner det nødvendig ut fra smittevernmessige hensyn, skriver sjefredaktør Marit Ulriksen.

Ukeslutt

Furtne fyrer er ikke sjarmerende. Ikke i det hele tatt. Og i alle fall ikke når det er snakk om statsråder.

Tirsdag kveld valgte opposisjonen på Stortinget å overkjøre regjeringa i saken om skjenkestopp i hele kongeriket. Det likte helseminister Bent Høie (H) svært dårlig. Så dårlig at han framsto som skikkelig furten. Og nesten enda verre: Hevngjerrig og truende. For når «Firerbanden» har tiltro til at kommuner selv kan avgjøre hvorvidt det skal innføres stopp i alkoholserveringa, ja så mener altså helseministeren at barn ofres på restaurantbordet.

Han er i godt ministerselskap, for hans kollega barne- og familieminister Kjell Ingolf Ropstad (KrF) følger på. Alkohol prioriteres foran gamle, er budskapet hans. Intet mindre.

For å ta det siste først. Er det noen som er blitt prioritert gjennom de siste ti månedene i dette landet, ja så er det våre gamle. Vi har gjort ekstremt mye for å beskytte dem, og til tildels enorme kostnader. Kostnader som nok i noen tilfeller ikke har stått i stil med nytten. Det er det imidlertid ikke så mange som vil snakke høyt om.

Også nå, mens vi har en knapphet på viktige vaksiner, prioriteres de gamle. På bekostning av for eksempel yngre med livsfarlige underliggende sykdommer. Vi bruker til og med tilmålte vaksiner på syke, eldre i en palliativ setting, som avgår ved døden bare dager etter at vaksinen er satt. Det gjør vi mens leger og sykepleiere som er direkte utsatt for koronasmitte, pent må stille seg bak i køen.

Så nei Ropstad, ikke prøv deg på å skape et inntrykk av at dine politiske motstandere og vi som mener noe annet enn deg, er mer opptatt av alkohol enn å beskytte våre eldre.

Når det er sagt, så er vi mange som er opptatte av alkohol. Etter rettere sagt, de merkverdige og uforståelig utslagene den hasteinnførte nasjonale skjenkestoppen fikk.

Smittevernloven slår fast at tiltak skal være forholdsmessige. For svært mange, minus regjeringa, ble det tidlig klart at å innføre en nasjonal skjenkestopp ikke var forholdsmessig. Når så den samme regjeringa, med helseministeren i spissen, blir furten for at flertallet bestemmer, ja så er det for å si det ytterst forsiktig direkte kleint å være vitne til.

Ernas mannskap har vært i mindretall i Stortinget helt siden FrP gikk ut av regjeringa, men det ser ut til at det er tungt å ta inn over seg, og forholde seg til. Kanskje ble de litt for godt vante de første uoversiktlige månedene, da det knapt ble stilt ett eneste spørsmål med pandemihåndteringa deres. Da gikk ikke bare hele det norske folk, men også hele Stortinget i takt.

Etter mange måneder med liten motstand, har nå Frp, Ap, Sp og SV funnet sammen i stadig flere saker. De har gått inn og detaljstyrt koronatiltak, både av økonomisk art, og nå også smitteverntiltak. Det er åpenbart at dette er ydmykende for regjeringa, men det er ingen andre enn den selv som setter seg i den situasjonen.

Det er adskillige måneder og Ukeslutter siden jeg første gang påpekte at konsensusen rundt koronatiltakene bare kom til å vare så lenge vi alle ser logikken i dem.

Jeg trakk allerede i fjor vår fram det absurde i at nordmenn med fritidsboliger i Sverige ikke, under gitte og strenge regler, er fritatt fra karanteneplikten. Logikken i bestemmelsen som sier at jeg kan være på hytta mi på dagtid for å gjennomføre nødvendig vedlikehold, men ikke overnatte der uten å pådra meg karantene, er like fraværende som logikken i at de samme skjenkereglene skal gjelde i Gamvik som i Groruddalen.

Det er det for øvrig ikke bare jeg som synes. Det synes nemlig også Helsedirektoratet og Folkehelseinstituttet. De har anbefalt både karantenefritak for hytteeiere og oppheving av skjenkestopp. I motsetning til det inntrykket posisjonen forsøker å skape, så det er ikke bare noen som spiller et politisk spill og posisjonerer seg i et valgår som mener dette. Det mener også fagmyndighetene.

Gjennom hele pandemien har det vært innført lokale tiltak rundt om, basert på smittesituasjonen lokalt. Det finnes utallige eksempel på at det kommunale selvstyret har fungert godt. Hvorfor det ikke skulle gjøre det også nå ved inngangen på 2021, med tanke på å regulere alkoholservering, er svært vanskelig å forstå. Er det virkelig noen som tviler på at ikke smittevernoverlege Frode Berg i Rana, som lenge holdt fast på søringkarantenen, vil stenge ølkranene på dagen om han finner det nødvendig ut fra smittevernmessige hensyn?

Fulle fyrer er for øvrig like lite sjarmerende som furtne fyrer. Men fulle fyrer kommer vi garantert ikke til å treffe verken på Kreo, No3, Milano eller Mama Rosa den nærmeste tida. Er det noen som kommer til å passe på at avstandsregler og andre smittevernregler blir ivaretatt så er det Anders, Vegard, Tahli, Ken Ronnie og alle andre som driver restaurant. Kostnadene for dem har allerede vært uforholdsmessig store. Allerede samme dag som skjenkestoppen ble opphevet, bestilte jeg bord på restaurant. Jeg gleder meg til å gå ut og drikke god vin til god mat. Og mens jeg sitter der med gode venner, kan jeg garantere at jeg ikke skal gjøre noe som setter våre eldre i fare og gjør at de dør. Men jeg kommer på mitt beskjedne vis til å bidra til at lokalt næringsliv overlever.

Les også

Veldig glad for at skjenkestoppen er opphevet: – Vi kan ikke drive som alkoholfri restaurant på lang sikt

Les også

Taxinæringa merker skjenkeforbud: – Bråstopp siste helger. Tøft for bransjen

Les også

Varierte meninger fra utelivsbransjen om videreføring av nasjonal skjenkestopp: – Jeg kjenner jeg får lyst til å legge meg ned og skrike

Kommentarer til denne saken