Folkeaksjonen for høgere utdanning på Helgeland, er nå i gang med en omfattende rekrutteringskampanje for opptak til lærerutdanningene på campus Nesna. Søknadsfristen er 15. april.

Det skriver Folkeaksjonen for høgere utdanning på Helgeland i en pressemelding.

De skriver at 21. mars ble det arrangert en nasjonal konferanse på campus Nesna, der utfordringene med å skaffe kvalifiserte lærere til skole og barnehage, ble satt på dagsorden.

– Dette er en nasjonal utfordring og vi må løse problemene lokalt og regionalt, sier Jenny Myklebust i pressemeldingen.

Folkeaksjonen har derfor sendt et brev til alle kommunene på Helgeland med forslag til tiltak som kan bidra til at kommunene kan skaffe utdanna lærere til skole og barnehage.

Folkeaksjonen samarbeider med Landslaget for nærmiljøskolen, LUFS, for å bekjentgjøre lærerutdanningene på campus Nesna. LUFS har nettverk med alle kommunene i Norge som har fådelte skoler. Alle disse vil nå bli kontaktet for å framsnakke lærerutdanningene på campus Nesna.

Alle lokallagene til Utdanningsforbundet på Helgeland vil bli kontaktet med forslag til aktiviteter som kan styrke rekruttering av lærere til skole og barnehage på Helgeland.

Folkeaksjonen planlegger å gi heder og ære til kommuner som lykkes med å rekruttere lokal ungdom og voksne til lærerutdanningene på og for Helgeland.

– Det handler om å framsnakke lærerutdanningene på campus Nesna! Det handler om å framsnakke Helgeland og Distrikts-Norge! sier Jenny Myklebust.