Gå til sidens hovedinnhold

Er kommunestyret klar over at 25 prosent av det som blir bevilget til vintervedlikehold av våre kommunale veier er moms?

Artikkelen er over 2 år gammel

Leserbrev Dette er et debattinnlegg. Innlegget gir uttrykk for skribentens holdninger.

Moms til besvær

Dette kan jo virke som voksenopplæring fra en besserwisser, men i og med at det er uklart om kommunestyrets bevilgninger er inkludert moms eller ei, så mener jeg dette er viktig å få klarhet i.

Vi, min bestefar, min far og meg selv, har drevet med snørydding i Dalselv i en mannsalder, og fakturering for denne jobben har vært momsfri helt fram til en 5-6 år siden, og fra den ene halvdelen av sesongen til den andre så måtte vi begynne å fakturere moms på tjenesten, fra en av driftssentralens ansatte så ble det i en samtale ytret bekymring over hvordan dette kom til å gå budsjettmessig nå når brøytingen ble 25% dyrere nærmest over natta. Jeg forklarte da at momsen er det sluttbruker som betaler og at momsen vi entreprenører krevde inn kom til å bli tilbakeført til kommunen, så å regne det nye momsregimet inn som en kostnad i bevilgningen fra kommunestyret gitt til vintervedlikehold var etter mitt syn feil.

Påfølgende høst så får vi entreprenører beskjed på et felles brøytemøte at utløsende standard er senket til 10 cm snø på vei og 5 cm snø på gangveier, dette begrunnes i at på grunn av høy prisvekst på brøyting så må det spares, noe både jeg og flere andre leverandører stusset over da ingen av oss hadde noe spesielt høyere timeantall en tidligere sesonger, eneste nye var innføringen av 25% moms i andre halvdel av sesongen.

Påfølgende år etter første hele sesong med moms så får jeg høre at kostnadene til vintervedlikehold hadde økt langt over normal prisstigning, og at det nå kom forslag fra administrasjonen om å kutte brøyteroder for å redusere disse eskalerende kostnadene knyttet til brøyting, det pussige var at vi alle entreprenører hadde på grunn av de nye utløsende standarder redusert aktivitet og med det lavere inntjening, så hele denne påstanden om økte kostnader virket veldig forunderlig og jeg hadde mistanke at momsen ble ført som kostnad i driftssentralens eget budsjett.

Så når saksdokumentene til kommunestyret for årsbudsjett ble tilgjengelige så leste jeg fra bydriftens kostnader knyttet til vintervedlikehold og der fikk jeg mine mistanker bekreftet, momsen var ført som kostnad, dermed så skapes et bilde som viser at kostnadene til vintervedlikeholdet har steget veldig mye, mens realiteten er at kostnadene har blitt kraftig redusert.

For å forklare dette slik at alle forstår, så lager jeg et eksempel som viser før momsen ble innført og etter momsen ble innført.
Før moms, Kommunestyret vedtar et budsjett på 20 millioner vi brøyter og strør og fakturerer for 20 millioner, budsjettet holdt og alle er fornøyde.

Etter moms, Kommunestyret vedtar samme budsjett 20 millioner vi brøyter og strør for 20 millioner men må også fakturere momsen på 25%, så totalt så fakturerer vi for 25 millioner, de fem millionene i moms må vi betale til staten som i sin tur betaler tilbake til kommunen, og her er krøllet, bydrift fører momsen som kostnad på tross av at dette er penger som staten betaler tilbake til kommunen ved første momsavregning, så for kommunestyret så ser det ut som at vi som brøyter har økt våre priser med 25%, som er helt feil.

Konsekvensen med at momsen er ført som kostnad med påfølgende reduksjon av tjenesteytingen er store, kvaliteten på vintervedlikeholdet er vesentlig redusert og der spesielt redusert utløsende standard på gang og sykkelsti til fem cm, gjør at de med barnevogn og rullator får problemer med å komme seg til fots.

Grunnen til at jeg tar opp dette flere år etter at momsregimet ble innført er at det i fjor rett før jul ble vedtatt en bevilgning på opprustning av kjøkkenet ved mo bo og servisenter, bevilgningen ble 500.000 kr men ved et møte der priser på utstyr og bygningsarbeider skulle diskuteres så kom spørsmålet, er dette nettobevilgning eller bruttobevilgning, hvis det er en nettobevilgning så kan det bare handles for 400.000 kr pluss 100.000 kr i moms altså 500.000 kr totalt, er det en nettobevilgning så kan det handles for 500.000 kr pluss moms, altså totalt 625.000 kr, og husk momsen er ikke en kostnad, den går bare en snartur via leverandør og statskasse før den havner tilbake i kommunekassen.

Så her blir spørsmålet, er kommunestyret klar over at 25% av det som blir bevilget til vintervedlikehold av våre kommunale veier er moms, som igjen blir tilbakeført i sin helhet i kommunekassen.

Mvh
Cato Fox Stien

Kommentarer til denne saken