Gå til sidens hovedinnhold

Er operasjonene i Sandnessjøen stanset eller ikke? Det må sykehuset kunne svare på

Når dette svaret uteblir, er det grunn til å spørre hvilke hensyn sykehusdirektøren egentlig tar, skriver sjefredaktør Marit Ulriksen.

Leder Dette er en leder. Lederen gir uttrykk for avisens holdning.

Statens Helsetilsyn betrakter tarmkreftkirurgi-saken som alvorlig. Det kommer fram i samlerapporten som Helgelandssykehuset nå har sendt til Helse Nord. Den rapporten er et resultat av de tre rapportene som UNN, St. Olavs og Universitetssykehuset har levert etter gjennomgangen av tarmkreftkirurgien i sykehuset i årene 2016–2019. De to sistnevnte har gitt klart uttrykk for bekymring når det gjelder både kvalitet og dødelighet knyttet til tarmkreftkirurgi ved sykehuset i Sandnessjøen. For ikke å forglemme at Helgelandssykehuset selv har sagt at operasjoner i Sandnessjøen har «medført fare for pasienter».

Helsetilsynet har allerede varsla et stedlig tilsyn. Det tilsynet hadde aldri kommet så raskt hadde det ikke vært for at vi i Rana Blad avslørte de alvorlige konklusjonene i rapportene. Det hadde heller ikke Helgelandssykehusets rapportering av avvik. Da konklusjonene ble kjent gjennom oss, fikk sykehuset plutselig bråhast med å rapportere disse.

I rapporten som Helse Nord nå har fått, kommer det nemlig fram det vi mener må være bekymringsfullt med tanke på måten avvik håndteres på i Helgelandssykehuset. I rapporten står det at det ikke er meldt avvik knyttet til den kirurgiske virksomheten for de aktuelle pasientene ved de to sykehusene. Nå skal det derimot innføres rutiner for melding av avvik, og tiltak for å oppnå en kultur for å melde aktuelle avvik. Det er altså ikke kultur for å melde avvik i Helgelandssykehuset før det påpekes i eksterne rapporter eller avsløres i Rana Blad?

Les også

Statens helsetilsyn betrakter tarmkreftkirurgi-saken som alvorlig – Helgelandssykehuset samler operasjonene på færre hender

Det framkommer også i rapporten til Helse Nord at det i denne og neste uke ikke er planlagt tarmkreftoperasjoner i Sandnessjøen. Men hva som skjer deretter, nekter sykehusdirektør Hulda Gunnlaugsdottir å svare på. Hun vil ikke svare oss på når den neste slike operasjon er planlagt, heller ikke på om det det vil bli gjennomført slike operasjoner før Helsetilsynet har vært på befaring i Sandnessjøen og konklusjonen derfra foreligger. Det logiske her ville jo vært et klart og entydig nei. Vi har gjentatte ganger påpekt at vårt anliggende ved å avsløre konklusjonene i rapportene dreier seg om kun en ting: Pasientsikkerhet. Ikke sykehusomkamp. Ikke lokalisering. Ikke politikk. Hvis det nå forholder seg slik at det legges opp til at det gjennomføres tarmkreftoperasjoner i Sandnessjøen før Helsetilsynet konkluderer, er det på sin plass å spørre hva slags hensyn det egentlig er ledelsen i Helgelandssykehuset tar.

Og hvis operasjonene er stanset i påvente av Helsetilsynet, så må sykehuset gå ut å si det i klartekst. Med det lurvelevenet tilsvarende medførte i vinter, er det muligens forståelig at direktøren helst vil slippe det, men det er ingen vei utenom. Det fortjener både pasienter, pårørende og hele befolkninga på Helgeland. For den måten dette nå turneres på er dessverre ikke egnet til å skape ro eller til å bygge tillit.

Kommentarer til denne saken