Sykehusprosessen på Helgeland er ikke direkte kjedelig å følge med på, og kommer sannsynligvis aldri til å bli det heller. Her finnes det aller meste. Amerikanske såpeoperaer blir kjedelige og forutsigbare i forhold. Men det er på TV. Ingenting er verre enn selve virkeligheten.

Nå kan det se ut som om at styret i Helgelandssykehuset HF kan komme til å gjøre et vedtak om å ikke bygge noe «Hovedsykehus» i «Sandnessjøen og omegn». Av den enkle årsak at de ikke har penger til dette. Til stor sorg for overhelseministre på Sør-Indre-Helgeland og innbarkede sykehusaksjonister i ytre strøk i regionen. Som i utgangspunktet ikke skal ha noen som helst påvirkning i sykehusprosessen utenom at disse skal ha anledning til å kunne uttale seg, og at de skal lyttes til. Ikke høres på. Dette er ikke helt det samme.

Sykehusprosesser skal være helsefaglige prosesser. Slik er det etter helseforetaksloven i Norge. Men denne loven gjelder ikke for enkelte miljø i prosessen. Som disse.

Da innstillingen om fornyelse/påbygging av de eksisterende sykehusene fra administrasjonen i Helgelandssykehuset til neste styremøte ble kjent for noen dager siden sprakk det igjen for de som ikke tenker på økonomi, geografi og fremtidig rekruttering av nytt helsepersonell til dette «hovedsykehuset». Men på (lokal) politikk og strategi. Innstillingen er, ifølge disse, å «undergrave Høies vedtak». I tillegg blir den bygningsmessige prioriteringen av sykehusene helt gal. Når Høie har lovet et «hovedsykehus» i «Sandnessjøen og omegn» så må selvfølgelig dette prioriteres. Såpass mye at alt av investeringsmidler i sykehusprosessen må brukes til dette.

Problemet er da bare det at hvis midlene skal disponeres på denne måten blir det ikke en eneste krone igjen til å bruke i Vefsn eller i Rana. Da svis alt av penger av på ETT sykehus i Alstahaug, mens sykehuset i Mo i Rana og det fremtidige somatiske helsetilbudet i Mosjøen skyves bort. Prehospitale tjenester og psykisk helse og rus kan heller ikke vente seg noen styrking av ressursene, for eksempel. Dette er to satsingsområder i Helgelandssykehuset som er sagt å skulle prioriteres i overskuelig fremtid. Her ryker dette også.

Noen slik økonomisk prioritering står heller ikke nevnt noen steder i sykehusvedtaket fra 2020. Administrasjonens innstilling til styrevedtak her er tvert imot en oppfølging av dette. Etter helseforetaksloven i Norge er Helse Nord og Helgelandssykehuset forpliktet til å realisere vedtaket. Med alle sine 10 punkter.

Den forrige administrerende direktør i Helgelandssykehuset så for seg at en slik prosess kunne komme til å ta et sted mellom fem og sju år. Noen ordførere i regionen mener derimot at det kan gjennomføres på bare ett år. Disse har i hvert fall ment dette tidligere. Hvordan dette arbeidet skal gjennomføres i praksis, er ikke fremlagt. Tidligere administrerende direktør er nok sannsynligvis mest pålitelig kilde her.

Tarmkreftkirurgien i Helgelandssykehuset er også fremdeles et hett tema i saken. Selv om både styret i Helse Nord og i Helgelandssykehuset nå har vedtatt at denne for fremtiden skal være lokalisert ved Helgelandssykehuset i Mo i Rana. Ifølge de samme nevnte ordførerne og sykehusaktivistene så må denne ligge ved «Hovedsykehuset». Ellers blir det ikke noe «hovedsykehus» på Helgeland.

For å si dette i klartekst:

Helse Nords styrevedtak 22.06.2022 om å lokalisere tarmkreftkirurgien på Helgeland permanent til Helgelandssykehuset i Mo i Rana var med utgangspunkt i helsefaglighet og pasientsikkerhet. Som slike vedtak skal være. Hadde dette blitt lagt til Helgelandssykehuset i Sandnessjøen ville det ha vært av strategi og en ren (lokal) politisk avgjørelse. Det skal slike vedtak IKKE være.

Ikke minst så var styrevedtaket noe så sjeldent til Helse Nord å være som UTREDET. Og til og med etter en ekstern faglig utredning (Wasmuth og Sletteskog) Som det en gang ble skrevet i en helt annen anledning: «Det er synd dette ikke skjer hver dag».

Slike sykehusfunksjoner kan ikke legges til noe "Hovedsykehus" som ikke har hverken ressurser eller kompetanse til å utføre slik krevende kirurgi. Helseministeren har også sagt at dette styrevedtaket i Helse Nord var et klokt vedtak som viser at Helse Nord tar sitt ansvar for spesialisthelsetjenesten i regionen. Som de har. Og det skulle bare mangle at de ikke skulle ta dette på bakgrunn av helsefaglighet og pasientsikkerhet.

Som det også ble sagt under dette styremøtet:

«Vi kan ikke overse utredninger som vi selv har bestilt».

Og den faglige utredningen her var så knusende at denne bare ikke kunne oversees. Derfor ble styrevedtaket i Helse Nord 22.06.2022 som det ble. Noe annet hadde rett og slett vært oppsiktsvekkende.

Som det heter på fotballspråket:

Dommeren har blåst. Kampen er ferdig. Resultatet er klart. Og det blir ingen omkamp. Og før alle får dette inn i hodene sine så kommer verken denne enkeltsaken eller hele sykehusprosessen på Helgeland seg videre.

Overskriften/spørsmålet på dette innlegget er om virkeligheten (omsider) er i ferd med å synke inn i sykehusprosessen på Helgeland. For Helse Nord og Helgelandssykehuset får vi håpe det. Det er tross alt de som skal gjøre vurderinger og ta avgjørelser. «Gatas Parlament» er her ikke mer enn nettopp «Gatas Parlament». Og bra er det.

Ståle Paulsen, Mo i Rana