Et av Norges store fortrinn er god tilgang på ren, norsk kraft. Den må i større grad benyttes til å skape fremtidsrettede og trygge arbeidsplasser

Artikkelen er over 1 år gammel
DEL

Leserbrev Vi skal utvikle industrien

Arbeiderpartiet vil bruke naturressursene våre til å bygge mer industri, trygge arbeidsplasser og sikre fremtidens velferd. I Nordland sikrer industrien gode jobber basert på naturresursene, med industribyene Mosjøen og Mo i Rana i front. Det gir levende lokalsamfunn og store eksportinntekter som sikrer velferden. En aktiv industripolitikk er løsningen for å skape nye, grønne arbeidsplasser. Da må det offentlige være en aktiv partner og tilrettelegger for industrien.

Den kraftforedlende industrien er en hjørnestein i det grønne skiftet. For lite av næringspolitikken har gitt klimakutt, og for lite av klimapolitikken har gitt næringsutvikling. Klima er vår tids største utfordring, men den må ha folkelig forankring og byrdene må fordeles rettferdig. Med verdens grønneste industri har vi en fantastisk mulighet til å skape arbeidsplasser, velferd og å skape verdensledende næringer som tar oss inn og gjennom det grønne skiftet. Industrien i Nordland er verdensledende innen effektivitet og miljø. Det jobbes kontinuerlig med å forbedre effektiviteten, redusere de miljømessige konsekvensene av aktiviteten og å benytte avfall som ressurs i produksjonen. Dette ser vi både i Mo i Rana og Mosjøen. Byer med industri som er midt i det grønne skiftet, og hvor det skapes muligheter for både verdiskaping, arbeidsplasser og en bærekraftig utvikling.

Et av Norges store fortrinn er god tilgang på ren, norsk kraft. Den må i større grad benyttes til å skape fremtidsrettede og trygge arbeidsplasser. Ren og rimelig norsk kraft gjør at produksjon i Norge har et lavt karbonavtrykk. Aluminiumsproduksjon i Norge har et karbonavtrykk under en fjerdedel av gjennomsnittet globalt. Derfor er det offentlige eierskapet til norsk vannkraftressurser viktig. Samtidig vil vi se på rammevilkårene for vannkraftindustrien med mål om å legge til rette for oppgradering og utvidelse av eksisterende vannkraftverk, slik at kraftindustrien kan få økt produksjon av ren energi. Arbeiderpartiet vil bruke mer av den grønne krafta vår til industri, og vil ikke at det skal bygges private utenlandskabler. Hvis Paris-avtalen skal nås, vil etterspørselen etter produkter med lavt karbonavtrykk øke.

Da må vi sørge for at vi har gode rammebetingelser slik at det er attraktivt for industrien å satse i Norge. Det gjør Arbeiderpartiet. Vi har en sterk tradisjon for godt samarbeid mellom det offentlige og næringslivet. La oss nevne noen eksempler: Det blir ikke nyetableringer dersom ikke det offentlige sørger for klargjorte industriarealer med tilgjengelig og god infrastruktur. Arbeiderpartiet vil hindre at norsk industri tvinges til å kjøpe opprinnelsesgarantier, og vi vil videreføre CO2-kompensasjonen minimum på dagens nivå, også ut over 2020. Vi ønsker samtidig å utvikle en ny tariffmodell som ivaretar, og ikke svekker konkurranseevnen til industrien.

Norske fagarbeidere er verdens beste. Den norske modellen og fagarbeiderne er et fortrinn på lik linje med krafta. Arbeiderpartiet vil øke organisasjonsgraden, ha et seriøst arbeidsliv og styrke trepartssamarbeidet. Derfor vil vi doble fagforeningsfradraget. Vi vil sørge for at det er de seriøse aktørene, som også behandler folk og miljø skikkelig, som lykkes. Vi vil også styrke yrkesfagene, gjennomføre en kompetansereform for å sikre kvalifisert og riktig kompetanse og arbeidskraft, og gi en læreplassgaranti til alle.

Arbeiderpartiet har store ambisjoner på vegne av industrien. Den skal gjøres karbonnøytral innen 2050, samtidig som det skal skapes nye næringer, nye arbeidsplasser og ny vekst. Da er vi avhengige av å benytte og utvikle kunnskapen i Norges viktigste næring, petroleumsnæringen. Der er vi verdensledende, og kompetansen er essensiell for å kunne utvikle også nye næringer. Verden har et voksende behov for energi, og det er åpenbart at det meste av veksten må skje gjennom utvikling av fornybare energiressurser. Men da kan ikke løsningen være vern. Norge har mulighet til å bidra med den kompetansen og erfaringen vi har fra olje- og gassektoren slik at vi skaper nye muligheter for norsk industri, og vi kommer til å trenge inntektene. En god, aktiv industripolitikk skaper arbeidsplasser der ressursene er – i hele landet. En god industripolitikk gir muligheter i hele landet. Disse mulighetene vil Arbeiderpartiet gripe.

Bjørnar Skjæran (AP), nestleder i Arbeiderpartiet                        

Geir Waage (AP), ordfører i Rana               

Rune Krutå (AP), ordførerkandidat i Vefsn

Skriv ditt leserbrev her «

DELTA I DEBATTEN! Vi oppfordrer leserne til å bidra med sine meninger, både på nett og i papir

Artikkeltags

Kommentarer til denne saken