Gå til sidens hovedinnhold

Etter koronaen trenger vi en ny start i Norge. Da må det bli vanlige folk sin tur

Leserbrev Dette er et debattinnlegg, skrevet av en ekstern bidragsyter. Innlegget gir uttrykk for skribentens holdninger.

Ap vil halvere fergebillettprisen

Arbeiderpartiet vil halvere billettprisen på ferge. Med en Ap-ledet regjering til høsten, skal første skritt tas i første statsbudsjett.

Etter koronaen trenger vi en ny start i Norge. Da må det bli vanlige folk sin tur. Prisen på fergebilletten kan synes uviktig for dem som bor i store byer med kort vei til jobb. For vanlige folk rundt om i landet som er avhengig av ferge, er det annerledes. For noen er det snakk om betydelige kostnader.

Arbeiderpartiet lytter til folk. Vi har hørt sterke fortellinger fra familier som har vurdert å flytte, folk som må si opp jobben, eller fortalt at de må kutte i fritidsaktivitetene for barna. Sånn kan vi ikke ha det, det er det motsatte vi trenger: et land med mindre forskjeller, sterkere fellesskap, der folk kan leve gode liv også på øyene, ved kysten og i fjordene.

En viktig grunn til at billettprisene har steget urimelig mye de siste årene, er en omlegging av inntektssystemet for fylkene som Ap stemte imot. Den har gitt store fergefylker som Nordland betydelige kutt i overføringene fra staten. Prisen har vanlige folk måttet betale. Det går inn i et mønster vi har sett i årene med høyreflertall, og det er dette Arbeiderpartiet nå vil ha endring på. For oss er dette en del av vår satsing på kysten, og derfor tar vi et nasjonalt grep.

For oss handler det om rettferdighet, om at det må bli vanlige folk sin tur, men også noe mer: ambisjonene for Norge som nasjon. Tryggheten for arbeid og velferd til alle, henger sammen med vår økonomiske kraft, våre bein å stå på. De senere årene har vi sett en urovekkende utvikling i samlet eksport. Regjeringen har feilet med sitt viktigste, uttalte prosjekt, en omstilling av økonomien til tiden etter oljealderen.

Arbeiderpartiet har derfor satt et ambisiøst mål om 50 prosent vekst i norsk eksport fram til 2030. Da må det satses over hele landet, ikke minst langs kysten og fjordene. Flere av eksportnæringene med størst vekstpotensial ligger her. De kan ikke vokse uten at folk etablerer seg og trives nær jobbene de tilbyr, med mulighet til pendling uten for store kostnader.

Halvering av fergebillettprisen, kraftig reduksjon i innskuddet for å oppnå rabatt (AutoPass), sammen med økt pendlerfradrag, er derfor håndfaste deler av Arbeiderpartiets store prosjekt: en ny start for Norge, der det blir vanlige folks tur.

Bjørnar Skjæran, nestleder (Ap)
Jonas Gahr Støre, leder (Ap)

Kommentarer til denne saken